Sep
18

Publicerad av:

1 Kommentar

Per Höjeberg: Den svenska lärarkåren, nazismen och sovjetkommunismen 1933-1945.

1J2A2823

Vilken ställning tog de svenska lärarna till nazismen och sovjetkommunismen under 1930- och 40-talen? Per Höjeberg har studerat lärarnas historia och beskriver deras ställningstaganden. (red)

Läs mer

Sep
15

Publicerad av:

1 Kommentar

Olle Holmberg & Jan Thavenius: Professionen ska leda skolutvecklingen

1x9a6161

Holmberg och Thavenius fortsätter att kritiskt granska OECD:s rapport om den svenska skolan. (red) Läs mer

Sep
15

Publicerad av:

Comment

Stöd Skola och Samhälle

1X9A0627

Sedan starten 2010 har nättidningen Skola och Samhälle varit ett kritiskt alternativ i skoldebatten. Skola och Samhälles artiklar har varit ett alternativ och ett komplement till den skoldebatt som först i andra medier. Många har hört av sig och uppskattat redaktionens arbete.

Vi som ansvarar för Skola och Samhälle arbetar helt ideellt utan några ersättningar. Våra kostnader för att driva nättidningen har vi hittills klarat genom gåvor från olika håll. Nu behöver vi ditt stöd för en fortsatt kritisk debatt om skola och lärarutbildning.

Vill du stödja vår verksamhet Swishar du en summa till 123 589 43 73

Alla bidrag mottages tacksamt!

Redaktionen Skola och Samhälle

Noterat

Roger Bodin: Ljusning för lärarna

måndag, september 12, 2016

I senaste numret av Lärarförbundets tidning finns en längre intervju med ordföranden för Lärarnas Riksförbund, Åsa Fahlén. I intervjun öppnar hon för ett bredare och närmare samarbete med Lärarförbundet och ställer sig inte negativt till tanken på ett samgående längre fram. För drygt tio år sedan var Lärarnas Riksförbund och Lärarförbundet inne i en process där siktet var inställt på att skapa en ny organisation för lärarprofessionen. Båda förbunden insåg att detta bland annat skulle stärka möjligheterna att…

Roger Bodin: Fler lektioner

torsdag, september 8, 2016

I sitt sommartal i Vasaparken i Stockholm den 21 augusti anslöt sig Stefan Löfven till den uppfattning som Anna Kinberg Batra och Gustav Fridolin gett uttryck för tidigare under året, att Sveriges lärare bör ta på sig en ett större undervisningsansvar, utöka sin undervisningstid. Alla tre är överens om att man borde avlasta lärarna en hel del administrativt arbete för att, som Löfven uttryckte det, ”få mer tid med barna”. Mer tid med eleverna innebär ingenting annat än…

Sten Svensson: Sämre resultat i fristående gymnasieskolor

torsdag, juni 2, 2016

Enligt marknadslogiken skulle den fria konkurrensen om eleverna driva fram högre kvalitet och bättre resultat inom skolan. Det har inte inträffat som alla vet, de svenska elevernas resultat har sjunkit sedan 90-talet. Trots det har ett par studier presenterats genom åren som gjort gällande att konkurrensen har haft avsedd effekt. I de kommuner där det finns många fristående skolor, där det varit konkurrens om eleverna, där har resultaten blivit bättre, hävdar de. Men kritiken har varit hård mot…

Sten Svensson: Vinden vänder

torsdag, maj 26, 2016

Den senaste tiden har alltfler ifrågasatt aktiebolag och vinster i det svenska skolsystemet. I början av maj skrev de båda ministrarna Ardalan Shekarabi och Aida Hadzialic en debattartikel om skolan i Expressen. De var mycket kritiska till dagens vinstdrivna skolpolitik. ”När Chile nyligen beslutade om att stoppa vinstdrivande bolag inom det chilenska skolsystemet blev Sverige unikt bland jämförbara länder. Sverige är det enda landet där aktiebolag kan bedriva offentligfinansierad skolverksamhet med fri vinstutdelning. Så kan det inte längre…

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Olle Holmberg
Sten Svensson

E-POST
info@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

SoS på Twitter

KONTAKTA SKOLA OCH SAMHÄLLE