Jun
13

Publicerad av:

Comment

Jan Thavenius: Vad gör lärarutbildningen med kulturen?

Skola o Samhälle 2_62 14.25.12

Ska lärarutbildningen vara en myndighet som förverkligar statens syften eller ska den vara är en resonerande och konstnärlig offentlighet? (red)

Läs mer

Jun
9

Publicerad av:

3 Kommentarer

Jennie Sivenbring: Fokus på måluppfyllelse överskuggar kunskapsdiskussionen

namnlöst (171 av 381)

Kraven på tydliga kunskapskrav har lett till otydlighet vad gäller kunskapernas innehåll, skriver Jennie Sivenbring. (red)

Läs mer

Jun
2

Publicerad av:

1 Kommentar

Lars Lagheim: Tänk om, tänk rätt när dagens betygsystem ses över

1X9A4546

Se över betygen och pröva om man kan införa mer generella betygskriterier istället för dagens kunskapskrav, skriver Lars Lagheim. (red)

Läs mer

Noterat

Sommaruppehåll

torsdag, juni 16, 2016

Dagens publicering är den sista innan sommaruppehållet. Vi återkommer i slutat av augusti med nya artiklar. Redaktionen Skola och Samhälle

Sten Svensson: Sämre resultat i fristående gymnasieskolor

torsdag, juni 2, 2016

Enligt marknadslogiken skulle den fria konkurrensen om eleverna driva fram högre kvalitet och bättre resultat inom skolan. Det har inte inträffat som alla vet, de svenska elevernas resultat har sjunkit sedan 90-talet. Trots det har ett par studier presenterats genom åren som gjort gällande att konkurrensen har haft avsedd effekt. I de kommuner där det finns många fristående skolor, där det varit konkurrens om eleverna, där har resultaten blivit bättre, hävdar de. Men kritiken har varit hård mot…

Sten Svensson: Vinden vänder

torsdag, maj 26, 2016

Den senaste tiden har alltfler ifrågasatt aktiebolag och vinster i det svenska skolsystemet. I början av maj skrev de båda ministrarna Ardalan Shekarabi och Aida Hadzialic en debattartikel om skolan i Expressen. De var mycket kritiska till dagens vinstdrivna skolpolitik. ”När Chile nyligen beslutade om att stoppa vinstdrivande bolag inom det chilenska skolsystemet blev Sverige unikt bland jämförbara länder. Sverige är det enda landet där aktiebolag kan bedriva offentligfinansierad skolverksamhet med fri vinstutdelning. Så kan det inte längre…

Roger Bodin: Lärarassistenter får inte leda till ökad undervisningstid för lärarna

måndag, maj 9, 2016

Lärare har en pressad arbetssituation. Arbetsuppgifterna har ökat rejält. Mängden administrativa arbetsuppgifter leder i många fall till stress och sjukdom. Något måste göras, det är uppenbart. Detta är nog en av orsakerna till att frågan om lärarassistenter under våren hamnat på agendan igen, en av flera intressanta idéer värd att resonera kring. Men man får se upp. I mars lanserade moderatledaren Anna Kinberg Batra en satsning på lärarassistenter. Hennes utgångspunkt var att svenska lärare ägnar för liten tid…

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Olle Holmberg
Sten Svensson

E-POST
info@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

KONTAKTA SKOLA OCH SAMHÄLLE