Eva-Lotta Hultén: Bildning är både vägen och målet

onsdag, september 23, 2015

Återkommande hörs röster om att vi måste ställa mer krav i skolan, vi måste sluta dalta med eleverna, de måste förstå att det krävs ansträngning. Det spelar ingen roll om man vill plugga eller inte, man måste. Ja, ni har hört hur det låter ganska många gånger vid det här laget. Mer sällan har ni hört förklaras hur det ska gå till.

Läs mer

Fanny Edenroth Cato: Allas rätt till studiehjälp i gymnasiet – inte längre en självklarhet?

onsdag, oktober 31, 2012

Under våren 2012 undersökte  Fanny Edenroth Cato bl.a. hur studiehjälpen förändrats sen den infördes i sin moderna form år 1964. I masteruppsatsen kom hon fram till att bidraget gått från att framförallt vara ett medel för att minska samhällets socioekonomiska klyftor till att  fungera som ett påtryckningsmedel för att få eleverna att närvara. Studiehjälpen tenderar i dag att framstå som en belöning för önskvärt beteende, ett bidrag som enbart ska tilldelas elever vilka deltar i undervisningen på heltid.

Läs mer

Marcus Samuelsson och Erik Sigsgaard: Nyttan med en rejäl utskällning saknar argument

fredag, januari 20, 2012

Hanne Kjöller, ledarskribent på Dagens Nyheter, hävdar att det är nyttigt att ibland skälla ut sina barn och tonåringar och argumenterar för en hårdare uppfostringsideologi. Det är insiktslöst och saknar stöd i forskningen hävdar Samuelssson och Sigsgaard. (red)

Läs mer

Eva-Lotta Hulthén: Behavioristiska metoder gångbara igen

måndag, maj 30, 2011

Nyligen orsakade Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning en del rabalder. Den påstods nämligen underkänna alla existerande skolprogram mot mobbning. Efter att ha läst kan jag konstatera att det är en ganska extrem tolkning av rapporten som snarare framhöll att alla program innehöll både effektiva och ineffektiva moment. Det som kan vara värt att rikta blicken mot är snarare vad några av de fungerande tillvägagångssätten lär barnen, utöver att uppföra sig väl.

Läs mer

Eva-Lotta Hultén: Lydnadsträning för barn

tisdag, oktober 5, 2010

Hört talas om clickerträning för hundar? Med en liten apparat gör man ett klickljud varje gång djuret gör rätt och systemet bygger på att hunden ska belönas till rätt beteende i stället för att bestraffas när den gör fel. Nu har några lärare kommit på att metoden även fungerar på barn, men då under namnet tagteach, för att inte väcka anstöt.

Läs mer

Körling/Lehtinen/Lönn: Inte hårdare tag utan ett pedagogiskt grepp om skolans elever

måndag, september 13, 2010

I artikel efter artikel står att läsa hur samhället måste ta till tuffare tag mot elever som inte rättar sig in i ledet, som stör och är utåtagerande. Skolan ska få fler disciplinära möjligheter för att få bukt med dessa elever. I en skola för alla pekas på detta sätt vissa elever ut. De som beskrivs som problembarn. Med några ord har också lärarens auktoritet suddats ut.

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S. på Twitter