Johannes Westberg och Johan Prytz: Farliga föreställningar präglar debatt om skolan

torsdag, februari 8, 2018

Flera av de förklaringar till skolans problem som givits i debatten bygger på felaktiga föreställningar om hur skolan fungerar och kan knappast bidra till att lösa skolans problem. Det menar Johannes Westberg och Johan Prytz. S.O.S. publicerar deras debattinlägg från Svenska Dagbladet den 19 januari. (red.)

Läs mer

Olle Holmberg: Bondgården

onsdag, september 16, 2015

För ett par veckor sedan skrev jag en kort text om elevers erfarenheter och dessa erfarenheters roll i undervisningen. Mitt exempel var Ulrika Leimars läsinlärningsmetod, LTG. Här ett nytt exempel med elever som lär sig hur en bondgård fungerar. 

Läs mer

Maria Wallin: Den skenbara skoldebatten

söndag, februari 9, 2014

Min dotter sitter och pluggar sin kemiläxa – snart är det prov. Hon har ingen lärobok. Hon har med sin mobil fått fota kapitlet, för andra klasser måste också ha kemiböckerna! Det är samma vecka som Jan Björklund lanserar att han vill tillsätta en internationell skolkommission för att utreda hur den svenska skolan ska gå vidare efter den usla PISA-rapporten.

Läs mer

Jonn Lantz: Flumskolan 2.0

torsdag, november 21, 2013

Dagens skolpolitik betonar faktakunskaper för att de är lätta att bedöma, skriver Jonn Lantz.  Men behöver vi verkligen en skola som är optimerad för bedömning? Jonn Lantz ifrågasätter om det är den sortens kunskaper som behövs i industrin och inom forskningen. (red)

Läs mer

Bernt Karlsson: Vem diskuterar undervisning i dagens skoldebatt?

måndag, november 11, 2013

Som pensionär kan jag inte låta bli att fundera över om den aktuella debatten om skolan handlar om det jag upplevt under min yrkesverksamma tid. Man får en lätt surrealistisk känsla. Med utbildningsministern i täten, kraftigt uppbackad av media, målas läget i den svenska skolan i nattsvarta färger. Jag gjorde 37 år i gymnasieskolan och känner inte igen de skolor där jag arbetat i de här beskrivningarna.

Läs mer

Elisabeth Carlsson: En skola utan ”flum” når inga resultat

torsdag, oktober 24, 2013

Varje morgon tänder jag i mitt klassrum, sätter på datorn och skriver dagens schema på den mindre tavlan så eleverna ser hur dagen blir. Det gör mina elever trygga, och om jag glömmer det så påminner dom mig direkt.  Annars blir det genast oroligt i rummet, ljudnivån höjs och det blir svårt att sitta still. Mina elever droppar in och oftast vill någon förälder ha ett samtal om någonting direkt på morgonen och då får jag vara beredd…

Läs mer

Erik Cardelius: Är talet om höga förväntningar bara en modefras?

onsdag, september 19, 2012

En av dessa soliga septemberdagar grunnar jag på begreppet höga förväntningar, frasen som breder ut sig överallt i skolans värld, både i debatten och ute på det s.k. fältet. Allra mest tycks den användas av folk som själv inte arbetar eller arbetat aktivt i skolan, utan mest uttalar sig från ett tryggt avstånd från landets klassrum. Det har närmast blivit till ett mantra att hävda att lärare måste ha höga förväntningar på sina elever. Att de höga förväntningarna…

Läs mer

Sten Svensson: Kunskapsrörelsen 3.0

måndag, maj 23, 2011

Enligt Maciej Zarembas artikelserie i Dagens Nyheter befinner sig den svenska skolan i fritt fall och kunskaperna urholkas alltmer. Det är grupparbete och temaarbete istället för lektioner med riktig ämnesundervisning. Rektorerna har inte längre någon kunskap om skolan eller skolans ämnen utan de kommer numera från ”fritids” eller ”dagis”. Även lärarutbildningen, skolforskningen och Skolverket är riktigt usla, enligt Zaremba. Denna bild av skolan är nästan identisk med den som den så kallade kunskapsrörelsen målade upp åren runt 1980….

Läs mer

Göte Rudvall: Ett skolexempel på förrädisk journalistik

tisdag, maj 3, 2011

Maciej Zaremba är nog vårt lands mest namnkunnige och respekterade journalist. Han har genom grundlig research och tillgång till stort spaltutrymme, framförallt i Dagens Nyheter, fått till stånd viktiga debatter om olika samhällsproblem. Jag har själv hört till hans beundrare. Därför har det varit med stor besvikelse som jag tagit del av hans artikelserie om skolan i DN där han förfallit till grov populism och missbruk av data och citat. Det är så illa att texterna skulle kunna…

Läs mer

Martin Westin: En missbrukad synvända

fredag, april 8, 2011

Zarembas artikelserie om skolan fortsätter i DN. Den senaste artikeln handlar om elevernas (bristande) läskunnighet. Zaremba berättar en saga om hur några få hjältar bekämpar de onda. Hjältarna är en forskare med ett lästest, en vaktmästare med skinnväst, en förvaltningschef med elevernas bästa för ögonen och en politiker som anser att sociala strukturer saknar betydelse (alla hjältarna är män). De onda utgörs av Skolverket, Pedagogiska magasinet och några ansiktslösa pedagoger, rektorer och lärare. Sagan är ganska osammanhängande. Diverse…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S. på Twitter