Björn Kindenberg: ”Sönderfallet”

fredag, april 8, 2011

Dagens Nyheter inledde igår en artikelserie om skolan med den dystopiska titeln “Sönderfallet”. Den första delen är Maciej Zarembas reportage om Tolvåkerskolan, känd som en skola i kaos. Här är läraromsättningen hög, vikarieandelen och vantrivseln likaså och resultaten stadigt sjunkande. Nedskärningar har angetts som en orsak, ekonomin är körd i botten, men Zaremba vill gå djupare än så. Han har intervjuat den tidigare rektorn; en skolledare av den gamla skolan, fil mag och med “högsta betyg i lärarskicklighet”, som indignerat…

Läs mer

Maria Bergom Larsson: Skola under ockupation

måndag, mars 21, 2011

TV 1 succéserie om skolan klass 9A gör mig deprimerad. Skolpedagogernas hela inriktning gäller betygen. Ingen av superpedagogerna tycks ifrågasätta om det finns andra viktiga eller t.o.m. viktigare faktorer som kan mäta elevernas situation i skolan, förståelse, nyfikenhet, glädje över nyförvärvad kunskap. Entusiasm över att världen öppnar sig mot nya horisonter! Här gäller det enbart att klättra upp från G till VG eller från IG till VG. Detta är vad välfärdslandet Sverige kan åstadkomma enligt Björklunds recept. Vi…

Läs mer

Jan Thavenius: Bill Gates och 24 000 kameror

onsdag, februari 23, 2011

Bill Gates i ett tal till amerikanska skolledare: ”Ni kan leda förändringen av skolan men man kan inte begära att ni ska göra det ensamma. Ni behöver vänner i affärsvärlden och filantropin vid er sida. Ni kan räkna med mig.” Det är nya krya tider i skolvärlden med business culture och rika välgörare. Men vad har Bill Gates och 24 000 kameror att göra med svensk skola? Inte mycket vid första anblicken. Men låt mig berätta en historia, innan…

Läs mer

Eva-Lotta Hultén: Det ska vara roligt att lära

fredag, februari 4, 2011

“Det naturliga för människan är att vara nyfiken och tycka att det är roligt att lära. Ändå fortsätter skolan att spotta ur sig håglösa tonåringar vars lärandelust dött längs med skolvägen.” Eva-Lotta Hultén utgår från personliga erfarenheter av skolan och pläderar för en skola där det är lustfyllt att lära sig saker. Varför är det ingen som talar om att skolan måste vara stimulerande för eleverna – och inte bara tvång, kontroll, tester? Eller tror man inte att…

Läs mer

Ina Alm: Att skapa kunskap

torsdag, januari 20, 2011

Är det inte lite flummigt det där med kultur i skolan, med skapande och estetiska läroprocesser? Nej, menar Ina Alm, det är en helt felaktig föreställning om man på allvar är intresserad av kunskapsutveckling. I denna artikel diskuterar hon vad skolan kan lära av konstnärers arbete. Skapande och lärande är egentligen två sätt att tala om samma process, det är bara det att man går in i processen från olika håll. (red)

Läs mer

Lars Gustaf Andersson: Om konstnärlig forskning

lördag, januari 15, 2011

Vad är kunskap i kunskapsskolan? När skolan prioriterar vissa ämnen – matematik, svenska, naturvetenskap – har man bestämt vad som är (viktig) kunskap. Forskare har påpekat att en så snäv satsning är olycklig – också för de ämnen som ges förtur. En bredare inriktning ger bättre resultat i alla ämnen. Vad säger det om vad kunskap är? På senare år har blivande jurister och läkare kunnat läsa skönlitteratur i sin utbildning. Vad är det för kunskap de då…

Läs mer

Magnus Hultén: PISA PISA på väggen där…

lördag, januari 8, 2011

Det finns ett klassiskt psykologiskt experiment. En klass får veta att de med blå ögon är bättre än de med bruna. Vad händer? Jo, bland annat börjar de med blå ögon visa på bättre skolprestationer medan de med bruna ögon sänker sina. Jag tänkte på Jane Elliotts klassiska experiment när jag läste om den senaste PISA-undersökningen och diskussionen som följt på den. Vår internationella konkurrenskraft minskar när det gäller matematik, läsförståelse och naturvetenskap. Trots fyra år med kunskap…

Läs mer

Sven-Eric Liedman: Sinne för tiden

torsdag, december 23, 2010

När Göran Persson var statsminister blev han chockerad av en undersökning som tydde på att svenska gymnasister hade usla kunskaper om den nazistiska förintelsen. Okunnigheten var visserligen inte så djup som det först tycktes; men den berättigade upprördheten blev utgångspunkten för den märkliga institution som heter Forum för levande historia där statsmakterna kommenderar fram vissa resultat av något som borde vara fri forskning. En annan, betydligt viktigare konsekvens av uppvaknandet var att ämnet historia åter och efter diverse…

Läs mer

Göran Levin: PISA kräver varsamhet

fredag, december 17, 2010

Jag har fördjupat mig i PISA-undersökningen 2009, som publicerades häromdagen. Man bör tolka resultaten med stor varsamhet och det är mycket viktigt med vilken kvalitet och förtänksamhet man utformar åtgärder. Omedelbart tar nämligen de politiskt ansvariga i de olika länderna till storsläggan och gör bombastiska uttalanden om hur man bokstavligen skall sätta tumskruvar på sina elever och lärare så att de presterar bättre (New York Times). Så har ju också varit fallet i Sverige, där den här typen…

Läs mer

Bo Nurmi: Kunskap om kunskap

söndag, november 7, 2010

Kan lärare för lite? Och i så fall: vad är det lärare behöver kunna mer av? Två viktiga frågor i en tid då debatten om lärarnas kompetens och relationen till elevernas lärande står som hetast. Bo Nurmi för fram ett perspektiv på lärares kunskap och tar avstamp i en nyligen publicerad text av Peter Gärdenfors i Pedagogiska Magasinet – ett försök till nyansering i en tid av polemik.

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S. på Twitter