Ingrid Carlgren: Tydlighetens gränser

torsdag, oktober 14, 2010

Skolministern presenterade förslag till ny läroplan och nya kursplaner för grundskolan för ett par dagar sedan. Det nya är att kursplanernas innehåll har blivit tydligare. Vilka kunskaper som eleverna ska tillägna sig i olika ämnen har lyfts fram. Därmed har det också blivit möjligt att banta i den mängd av mål som tidigare läro- och kursplaner har innehållit. Ingrid Carlgren ger här sin syn på förslagen och diskuterar samtidigt vad som generellt är utmärkande för strukturen i läroplaner…

Läs mer

Alfredo Castro: Den blomstertid nu vissnar

tisdag, oktober 5, 2010

Läraryrket är förmodligen ett av de svåraste och mest fascinerande yrken som finns. Det är kreativt, tungt, instabilt, styrt, fritt, riskabelt, bevakat, mångfasetterat, spännande. Med de ungdomar vi arbetar med kan det inte vara på annat sätt. Ungdomar lever med en fot i samtiden och den andra i framtiden. Ungdomarnas förmåga att anamma tidsandan är nu som alltid fenomenal. ”Knapparnas generation” benämner Umberto Eco dagens ungdomar, eftersom knapparna är det symboliska tecknet för dagens megakommunikativa värld. Men ungdomarna…

Läs mer

Gunnel Colnerud: Hot mot lärarnas professionalisering

torsdag, september 16, 2010

Läraryrkets professionalisering hotas av juridisk detaljstyrning. Autonomi  – professionellt självstyre – är ett av de etablerade professionernas kännetecken. Det innebär att den professionelle, efter egna analyser av den uppgift eller det problem som skall hanteras, själv väljer metoder och åtgärder. Att vara självstyrande är nödvändigt i komplexa praktiker där situationer, relationer och arbetsuppgifter varierar och ständigt kräver nya bedömningar för att uppnå de samhällsmål som professionen tilldelats och accepterat – i lärarnas fall att utbilda samhällets unga.

Läs mer

10. Har styrningen blivit kontraproduktiv?

torsdag, september 16, 2010

När det decentraliserade styrsystemet lanserades på skolområdet för tjugo år sen angav politikerna två övergripande motiv: •    Ett alltmer komplext samhälle och allt snabbare förändringar behövde en ny typ av styrning. Det gick inte längre att fånga in den mångfasetterade verkligheten i en uppsättning centralt beslutade standardlösningar. •    Att ge skolan och de som arbetade i skolan ett ökat ansvar och ett större friutrymme skulle befrämja engagemang och kreativitet – och föra ner den pedagogiska diskussionen till skolan,…

Läs mer

Björn Kindenberg: Polariserade kunskapsdiskussioner

onsdag, september 15, 2010

Debatten om skolan blir ofta väldigt förenklad. Begrepp ställs mot varandra: ”kunskapsskola”  mot ”flumskola”, ”katederundervisning” mot ”progressivism”, ”faktainlärning” mot ”färdighetsträning”, ”ordning och reda” mot ”kreativitet” och så vidare. Ofta är begreppen skällsord i debatten, ibland vänder någon av deltagarna på begreppen genom att göra dem till sina (”Jag är stolt över att slå ett slag för katederundervisningen”, ”Jag skäms inte för att kalla mig flumpedagog ”).

Läs mer

Körling/Lehtinen/Lönn: Inte hårdare tag utan ett pedagogiskt grepp om skolans elever

måndag, september 13, 2010

I artikel efter artikel står att läsa hur samhället måste ta till tuffare tag mot elever som inte rättar sig in i ledet, som stör och är utåtagerande. Skolan ska få fler disciplinära möjligheter för att få bukt med dessa elever. I en skola för alla pekas på detta sätt vissa elever ut. De som beskrivs som problembarn. Med några ord har också lärarens auktoritet suddats ut.

Läs mer

6. Lärarnas arbetsvillkor och yrkets utveckling

måndag, september 13, 2010

Skolans lärare måste utgå från den situation som barn och ungdomar lever i idag och i sitt arbete medverka till att eleverna tillägnar sig sådana kunskaper och förmågor som människor behöver för att aktivt kunna bidra till samhällsutvecklingen. Genom sina möten med barn och unga utgör lärarna den yrkesgrupp som först får kontakt med samhällets förändringar. Man kan säga att lärarna både står inför och skapar framtiden i sitt dagliga arbete. Lärararbetet har blivit allt svårare och kräver…

Läs mer

4. Skolan måste förändras därför att samhället har förändrats!

torsdag, september 9, 2010

Är skolan en ö utan förbindelse med det samhälleliga fastlandet? Man får lätt det intrycket när man lyssnar till dagens skoldebatt. Var finns diskussionen om att skolan måste förändras därför att samhället har förändrats? Ibland låter det som om 50-talsskolan kunde stå som evig modell för en bra skola. Men – det är ingen vits med en skola som utbildar för ett samhälle som redan har varit. Och det skulle inte heller gå – eleverna är annorlunda idag.

Läs mer

Agneta Broberg & Annlouise Petersson: Vad vi gör när vi är i skolan

onsdag, maj 19, 2010

Över hela västvärlden talar man om lärarnas ökade arbetsbörda, även om det är svårt att få belägg för och konkreta vittnesbörd om hur det ser ut. Det är inte förvånande om arbetsbördan ökat. Allt fler uppgifter läggs på skolan och lärarna. Allt mer administrativt arbete följer av den statliga kontrollen av lärarna och undervisningen. Vi publicerar här en lista som inte gör anspråk på att vara fullständig eller representativ men som ger en åskådlig bild av vad som…

Läs mer

Sune Stjärnlöf: Skolan som arbetsplats

onsdag, maj 19, 2010

Följande inlägg har ett övergripande syfte: att förstärka perspektivet på skolan som en arbetsplats. En effekt av detta blir att det också tjänar som ett inlägg kring lärarnas arbetstider. När jag här talar om skolan så avser jag i första hand gymnasieskolan. Denna webbplats heter Skola och Samhälle, vilket man inledningsvis kan reflektera lite över. Sammanställningen Skola och Samhälle indikerar på något sätt att skolan inte är helt och hållet ett med samhället. Att den är lite sär…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S. på Twitter