Ola Helenius: Makten över skolans innehåll

onsdag, mars 26, 2014

För några år sedan undervisade jag biologistudenter som normalt inte är kända för sin matematikentusiasm. Examinationen var att modellera ett biologiskt fenomen med hjälp av en mjukvara vi använde i kursen. I redovisningen var den matematiska modellen ett av flera perspektiv som kunde lyftas. Diskussionen snarare än matematiken var alltså huvudsaken.

Läs mer

Sverker Lundin: Skolmatematiken

torsdag, september 13, 2012

Genom ett avhandlingsprojekt och senare forskning har jag fått möjlighet att se mer av skolmatematiken än de flesta andra. Jag har följt läroböckernas utveckling från 1700-talet och framåt. Diskussionen kring matematikundervisningens mål och medel har jag följt sedan den kom igång, kring mitten av 1800-talet. En förvånande upptäckt som jag gjort genom detta arbete, är att mycket av det som sägs om skolmatematiken följer en ganska enkel retorisk formel. I min forskning har jag har valt att kalla…

Läs mer

Per Acke Orstadius: Sätt stopp för matematikmaffian!

torsdag, september 13, 2012

Mängder av grundskoleelever får inte gå något gymnasieprogram för att de inte klarar  kraven för godkänt betyg i matematik. Många gymnasieelever får inte heller någon  gymnasieexamen för att de inte klarar kraven för godkänt betyg i matematik. Det finns två vägar att lösa dessa problem. Antingen höjer man elevernas kunskapsnivå eller sänker man kraven för godkänt. Frågan är vilken väg som är mest rimlig och framkomlig.

Läs mer

Petra Lundberg Bouquelon: Matematik i skolan – andra vändan

tisdag, april 26, 2011

I en första artikel avslutade jag med att ställa två frågor: Är det möjligt för en lärare i grundskolan att bedriva en undervisning som utvecklar elevernas intresse för matematik och tilltro till sin egen förmåga om läraren själv har mist sin tilltro på sig själv i ämnet och alltså aldrig riktigt haft möjligheten att utveckla ett intresse? Och: Finns det något samband mellan detta och svenska barns sviktande kunskaper i ämnet matematik?

Läs mer

Per-Acke Orstadius: Matematiken – språngbräda och stupstock

tisdag, april 26, 2011

  Behöver alla elever kunna all den matematik som sägs ingå i skolans mål? Har de verkligen användning för dessa kunskaper senare i livet? Per-Acke Orstadius lyfter frågor som sällan är synliga i den kunskapsdiskussion som förs idag. Det är kontroversiella frågor eftersom de ifrågasätter själva fundamentet för den målstyrda skolan. Vad behöver eleverna kunna i ett samhällsperspektiv? Vad behöver de kunna om man ser saken från ett individuellt perspektiv? Och vilka är effekterna på samhällsnivå och på…

Läs mer

Petra Lundberg Bouquelon: Matematik i skolan – auktoritär monolog eller lärande möte?

tisdag, april 19, 2011

Vi är 24 personer som befinner oss i rummet. Alla utom jag, som är workshopledaren, går sista året på lärarutbildningen med inriktning mot tidigare åldrar, det vill säga förskoleklass till årskurs tre. Alla är djupt koncentrerade på det som pågår framme vid whiteboardtavlan. Där står 6 personer med ansiktet mot den övriga gruppen. De står i sin tur indelade i två grupper med tre i varje grupp, men jag har just tagit en person från den ena gruppen…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S. på Twitter