Kristian Lindhe: Fel tänkt om nationella prov och betyg

onsdag, juni 14, 2017

Gymnasieministerns vilja att öka vikten av de nationella proven vid betygssättning strider mot skrivningar i skollagen och riskerar att förhindra långsiktighet i arbetet med elevers lärande, skriver Kristian Lindhe. (red.)

Läs mer

Anette Bagger: Nationella prov som en arena för likvärdighetsfrågor

måndag, mars 21, 2016

I oktober lade jag fram min avhandling Prövningen av en skola för alla – Nationella provet i matematik i det tredje skolåret. Jag valde där att diskutera proven som en arena för likvärdighetsfrågor. Eftersom begreppet likvärdighet blivit aktuellt är det på sin plats med en reflektion.

Läs mer

Lärare satte över 20 000 kryss i digitalt dokumentationsprogram

torsdag, maj 28, 2015

Marie Israelsson varnar för ökad detaljstyrning och kontroll av lärarna som en följd av alla de digitala dokumentationsprogram som används i skolan i dag. (red)

Läs mer

Nils Larsson: De nationella proven i framtiden

torsdag, mars 5, 2015

Det framförs med jämna mellanrum förslag på hur lärarnas arbete med de nationella proven ska göras enklare och mindre tidskrävande. I den aktuella politiska diskussionen råder med jämna mellanrum ett slags omvändelse under galgen bland politiker och makthavare ju mer insikten om den kommande lärarbristen börjar sjunka in.

Läs mer

Johan Kant: Nationella proven tar knäcken på lärarna

torsdag, april 25, 2013

De nationella proven är för omfattande och har allvarliga brister. Provens omfattning och uppläggning gör att lärarnas arbetsglädje försvinner, skriver Johan Kant. (red)

Läs mer

Ingrid Lindell: Rättning i ledet! Om Nationella prov och utbildning

måndag, maj 21, 2012

Nu genomförs de nationella proven i gymnasieskolan. Prov som bland annat syftar till att få en mer likvärdig betygssättning. Men på grund av provens utformning och omfattning får de även en rad andra och negativa effekter för såväl elever som lärare, skriver Ingrid Lindell. (red)

Läs mer

Henrik Hedman: Alternativ till nationella prov

fredag, januari 13, 2012

Alltid lika intressant att ta del av de årliga larmrapporterna över betygsättningen av de nationella proven. Lärare kan inte bedöma prov på ett likvärdigt sätt, de behöver mer utbildning är oftast slutsatsen Att det skiljer sig vid kontrollrättningar av proven är kanske inte så förvånande – på samma sätt som att olika domstolar kan komma fram till olika bedömningar. Det är mer än en person som först har fällts i tingsrätten men sedan blivit friad i hovrätten. I…

Läs mer

Anders Jönsson: Likvärdig bedömning och nationella prov

måndag, september 26, 2011

Den senaste tiden har det lagts fram en mängd förslag, där man på olika sätt vill utnyttja de nationella proven för att exempelvis öka likvärdigheten i lärarnas betygsättning eller för att hejda betygsinflationen. Det finns dock anledning att misstänka att flera av dessa förslag bygger på en övertro på i vilken utsträckning det överhuvudtaget är möjligt att åstadkomma en likvärdig bedömning genom de nationella proven.

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Aina Bigestans
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S på Twitter