Skuggan – Anders Ivarsson Westerberg: Behövs Skolinspektionen?

måndag, oktober 17, 2016

Skolinspektion ska bidra till att öka skolors kvalitet och främja goda skolresultat. Men Anders Ivarsson Westerberg ifrågasätter om Skolinspektionens verksamhet leder till dessa mål. (red)

Läs mer

Skuggan – Jan Thavenius: Att inspektera skolor

torsdag, mars 10, 2016

Vi har haft skolinspektörer i det här landet under lång tid. Länge skrev de offentliga redogörelser för sina iakttagelser av hur det stod till i skolsverige. De diskuterade alltså inte bara med rektorer och lärare utan deltog på sitt sätt i skoldebatten. Gott nog. För några veckor sen diskuterades Skolinspektionen här i SOS. Det handlade om att inte mycket tydde på att inspektionerna hade haft något positivt inflytande på skolutvecklingen.

Läs mer

Mats Ekholm: Minimera inspektionen, maximera utvecklingsstödet

måndag, februari 8, 2016

Mats Ekholm, tidigare generaldirektör för Skolverket, föreslår här en radikal omläggning av hur staten förhåller sig till skolorna i landet. Eftersom den utbyggda statliga kontrollapparaten inte har gett de förväntade positiva resultaten är det rimligen bättre att istället försöka stödja kommuner och skolor i deras arbete med att förbättra skolan. Det innebär bl.a. en nedläggning av Skolinspektionen och en överföring av resurser till utvecklingsstöd. (red)

Läs mer

Jan Thavenius: Skampåle och böter i Skolsverige

måndag, februari 8, 2016

Häromdan läste jag en artikel om en skola i Västsverige. Över den svävade hotet om ett vite på 1,5 miljon. Det hade enligt Skolinspektionens inspektioner varit stökigt och bökigt på skolan under en tid. Nu fick man ett år på sig att rätta till felen. Om inte det skedde, skulle skolan få böta 1,5 miljon. Jag frågade Skolinspektionen om det inte vore bättre om skolan i stället fick en och en halv miljon för att försöka göra något…

Läs mer

Christian Arensberg: Är Skolinspektionen rätt myndighet att kvalitetsgranska skolan?

måndag, maj 25, 2015

De juridiska utgångspunkterna styr Skolinspektionens granskningar och leder till att lärare och skolledare kritiseras istället för att peka ut systemfel. Christian Arensberg ifrågasätter om uppgiften att kvalitetsgranska skolan ligger på rätt myndighet. (red)

Läs mer

Mattias Nilsson Sjöberg: Skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD

torsdag, oktober 23, 2014

Skolinspektionens kvalitetsgranskning när det gäller skolsituationen för elever med funktionsnedsättningen AD/HD är ett viktigt bidrag till den utbildningspolitiska diskussionen om ”en skola för alla”. Rapporten är också i hög grad symptomatisk för den samhällstid vi nu lever i.

Läs mer

Augustinsson/Fröjmark/Hansson: Skolinspektionen – exempel på “funktionell dumhet”?

onsdag, oktober 8, 2014

Visst nämns dokumentation och New Public Management när det är tal om styrning. Men var finns i övrigt debatten om styrningens konsekvenser på ett djupare plan? Hur blir vi medvetna om det vatten vi simmar i? Kontroll, mål och resultatstyrning tycks tas för givna, även om forskning gång på gång visar på dess avigsidor.

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S. på Twitter