Sten Svensson: Vinst i aktiebolagen kräver segregation

Friskolorna och skolvalet hamnade i hetluften efter att LO, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund presenterade sin överenskommelse ”Likvärdighetsagendan”. Sten Svensson skriver att de tre organisationerna visat vägen mot minskad skolsegregation. (red) 

I förra veckan presenterade LO, Lärarförbundet och Lärarnas riksförbund 25 förslag för att motverka skolsegregationen under samlingsnamnet Likvärdighetsagendan. Förslagen berör det fria skolvalet, finansieringen och styrningen av skolan samt insatser till skolor som har särskilda utmaningar. Många mycket bra förslag som kommer att motverka skolsegregationen om de genomförs.

Huvudförslaget gäller att det fria skolvalet behöver ses över. Dagens system med kötid skapar segregation, skriver facken. De föreslår i stället en modell där föräldrarna söker till den/de skolor de är intresserade av. Sedan sker en gemensam administration för att fördela eleverna till de sökta skolorna. Den fördelningen ska ske så att den socio-ekonomiska sammansättningen blir så blandad som möjligt på varje skola.

Liknande modeller finns i andra länder där kommunen tilldelar de privata skolor som får offentliga bidrag en socioekonomiskt blandad elevsammansättning.

Det heter att vi har ett fritt skolval i Sverige men de som söker till en populär skola för sitt barn vet att det är svårt att få en plats. Alla har rätt att söka men man har ingen rätt till en plats. För kommunala skolor är huvudregeln närhetsprincipen. De som bor nära en skola får först plats och om det sedan finns lediga platser kan andra elever tas in. För fristående skolor är det oftast kötid och syskonförtur som används.

I andra länder är det inga större problem med att kommunen tilldelar skolorna en blandad elevgrupp för att motverka skolsegregationen. Men i Sverige mötte fackens förslag hårt motstånd från friskolebranschen och Liberalerna. Det motståndet beror på att Sverige har ett världsunikt system med vinstdrivna aktiebolag i skolan.

Aktiebolagen får ett bidrag per elev, skolpengen, som är lika stor som i de kommunala skolorna. I aktiebolagen ska elevpengen räcka till lärarlöner, lokaler, läromedel, skolmat med mera samt dessutom ge ett överskott som kan gå till vinst.

För att få ihop till vinsten måste skolaktiebolagen ha låg lärartäthet. Lärarlönerna är den enskilt största kostnaden för en skola. Men låg lärartäthet kräver samtidigt att eleverna fungerar väl i stora klasser och att de inte behöver extra stöd eller specialundervisning för att nå målen. Det gör de elever som har välutbildade och skolintresserade föräldrar. I de fristående skolorna har 68 procent av eleverna minst en förälder med eftergymnasial utbildning och i de kommunala skolorna är det 55 procent. (Skolverket 2015/16)

Om de fristående skolorna får en blandad elevsammansättning måste de öka lärartätheten för att kunna få lika goda resultat som de får idag med sitt positivt segregerade elevurval. Men då blir det inga större summor över till vinst.

Dagens system med vinstdrivna skolaktiebolag kräver ett positivt segregerat elevurval. Därför säger friskolebranschen och dess anhängare blankt nej till alla förslag om ett tilldelat elevurval.

LO och lärarfacken avslutar sin debattartikel i DN med att peka på att skolsegregationen är ett stort samhällsproblem

”Klyftorna i den svenska skolan är ett av de allvarligaste samhällsproblemen. De riskerar att cementera klyftor också senare i livet. Nu är det hög tid att vi ger alla elever samma chans.”

Så sant, nu gäller det att välja väg, antingen fortsätter vi att sätta aktiebolagens intressen i första rummet eller så väljer vi samhällets behov av att minska skolsegregationen. LO och lärarfacken har visat hur det kan göras.

Sten Svensson

3 kommentarer till “Sten Svensson: Vinst i aktiebolagen kräver segregation

 1. Mycket kan man säga om segregationen. Är det ett skolproblem eller ett samhällsproblem?

  Samtidigt är det intressant att den starkt ideologiska synen på fristående skolor får lysa igenom utan motargument. Speciellt när det gäller var skolor etablerar sig. Här ett lysande exempel från utanförskapsområdet Ronna/Geneta/Lina i Södertälje där en fristående skola etablerat sig med framgång. Till och med så att Japanska forskare studerar skolan. Läs mer här: https://www.e-pages.dk/svenskadagbladet/48930/article/531176/14/1/render/?token=bcab824d03eca91bceb860b08eb6f9b0

  För övrigt det här med fackens förslag kring skolsegregation. Något som lyser igenom är tänket kring den skola jag och säkert Sten gick i med mixade klasser av etniska svenskar i ett samhälle som idag inte finns. Hur har man tänkt sig att lyckas mixa dagens elever med både olika religiösa och etniska bakgrunder skilt från den svenska. Jag har inget givet svar, men frågan behöver diskuteras men kanske med andra glasögon än dagens skoldebatt ägnar sig åt. Några tankar har jag här: http://pluraword.blogspot.se/2017/01/onskedrommande-om-skolsegregationen.html

 2. Kul med Kringlanskolan! Den ligger dock inte i Ronna eller Lina, men i utkanten av Geneta kan man säga. Det är en av de aktiebolag som inte ingår i någon koncern, utan ägs av två privatpersoner som också utgör skolledning. Det är skillnad – lokala aktiebolag flyttar inte pengar hit och dit och känner ofta ett ansvar för ort där man bor.
  När det gäller segregation så har jag dock ingen koll på varifrån eleverna kommer. Skolan ligger väldigt centralt i Södertälje.

  • Det kan tyckas vara en skillnad. Men som Välfärdsutredningen är utformad innebär det att alla privata företag drabbas av vinsttaket. Hela tänket innebär att ingen kan ackumulera vinst i företaget för framtida investeringar.

   Industritänket med rörelsekapital som måttstock funkar inte i tjänsteföretag eftersom dessa inte har några behov att investera på samma sätt som ett industriföretag. Dessutom har Välfärdsutredningen sagt att man inte får räkna med mjuka värden. Om det har jag skrivit här: http://pluraword.blogspot.se/2016/11/nollad-valfardsutredning.html

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Aina Bigestans
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S på Twitter