Okt
31

Publicerad av:

5 Kommentarer

Sten Svensson: Familjebakgrunden har fått ökad betydelse

Skolans kompensatoriska förmåga har drastiskt försämrats och betydelsen av föräldrarnas utbildningsbakgrund har ökat, skriver Sten Svensson. (red)

Läs mer

Okt
27

Publicerad av:

4 Kommentarer

Eva-Lotta Hultén: Den svartvita skoldebatten

Skoldebatten är en ofta förenklad, polariserad och lider dessutom av historielöshet, skriver Eva-Lotta Hultén. (red)

Läs mer

Okt
24

Publicerad av:

1 Kommentar

Mats Norrstad: Vagt och otydligt av Skolkostnadsutredningen

Skolkostnadsutredningen svarar inte på frågan hur kommuner ska få ett ”avgörande inflytande” över nyetableringar av friskolor som drivs i vinstsyfte, skriver Mats Norrstad. (red)

Läs mer

Noterat

Skolan och politiken

söndag, augusti 24, 2014

Nu börjar Skola och Samhälle att publicera artiklar igen. Det blir en spännande höst. Skolan är det kanske viktigaste politikområdet i årets valrörelse. Alla partier gör utfästelser om skolan och oavsett valutgång kommer skolan att påverkas. Vi kommer att skriva om de olika partiernas skolpolitik och tänker be partiföreträdare att ge svar på det som skrivs. Men allt handlar inte om skolpolitik, inte ens ett valår. Skolan är mer än vad som står i partiernas partiprogram, mer än…

Malin Ideland och Margareta Serder: Det våras för utbildningen?

torsdag, maj 15, 2014

Det är inte bara i naturen som det våras. Äntligen hörs nu lite hoppfull fågelsång på utbildningsfältet. Men vi får backa lite först. I USA har storskalig mätning – som t.ex. nationella prov och PISA – pågått under längre tid och i större omfattning än i Sverige. Där har mätkulturen vuxit fram genom reformer som George W. Bush’s No child left behind och Barack Obamas Race to the top. Båda naturligtvis med höga ambitioner om måluppnåelse för alla…

Johan Elmfeldt: Låt våra lärare i Kultur, medier och estetik få fullständig legitimation!

torsdag, maj 8, 2014

År 2001 sjösattes en lärarutbildning som medgav stora friheter för lärosätena att utforma den utifrån egna omvärldsanalyser. I Malmö kunde vi då konstatera att den allt mer påtagliga medialiseringen ställer krav på förmågan att kunna hantera de kombinationer av text, bild och ljud som digitaliseringen möjliggör. Dessutom menade vi att denna förmåga också handlar om estetik i betydelsen gestaltning av kunskaper i olika ämnen och ämnesområden. För att kunna åstadkomma en längre tids studier med denna inriktning byggde…

Jan Thavenius: Världsomfattande protest mot PISA

torsdag, maj 8, 2014

På The Guardians webbsida den 6 maj publicerade 83 professorer och skolledare från tolv länder världen över ett öppet brev till PISA:s chef Andreas Schleicher. I brevet protesterar de mot det inflytande PISA- testen fått och de effekter de har på undervisningen i deltagarländerna. Bland annat kritiserar de att testen snedvrider skolans mål, minskar lärarnas frihet och professionella utrymme, stressar både skolor, lärare och elever och lockar till kortsiktiga kvicka fixar. PISA:s grundbult, den ensidiga inriktningen på utbildningens…

Jan Thavenius: ”Var tredje lärare överväger branschbyte”

måndag, maj 5, 2014

Tisdagen den 29 april var den här rubriken stort uppslagen i Hufvudstadsbladet. Universitetet i Jyväskylä hade frågade ett antal finländska lärare och fått ett lite överraskande resultat. Några av de orsaker lärarna angav var att arbetsförhållandena är tyngande, eleverna stökiga och stödet för lärarna dåligt. Samtidigt tynger de ökade kraven från föräldrarnas håll. Utöver detta läggs allt fler byråkratiska uppgifter på lärarna. Tidningen publicerade i anslutning till de här uppgifterna intervjuer med tre lärare som lämnat yrket. Deras…

Göran Levin: Det fria skolvalet

torsdag, april 17, 2014

Det finns en boendesegregation. Den är stor men inte absolut. Den leder till segregerade skolor. Men det finns också skolor med elever som kommer från olika hemförhållanden. Den här skolfrågan kan man hantera på olika sätt. Alternativ ett (med det s.k. fria skolvalet): Elever med resursstarka och medvetna föräldrar flyttar från skolor i resurssvaga eller blandade bostadsområden. De skolor som lämnas blir skolor med fler elever från resurssvaga hem. Skolsegregationen ökar. Bot: Duktiga lärare och skolledare skall lockas…

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Aina Bigestans
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S på Twitter