Okt
20

Publicerad av:

2 Kommentarer

Sten-Bertil Olsson: Prissättningen på skolmarknaderna fungerar inte

Dagens modell för att fastställa nivån på skolpengen fungerar inte utan ett nytt regelsystem behövs, skriver Sten-Bertil Olsson. (red)

Läs mer

Okt
17

Publicerad av:

15 Kommentarer

Skuggan – Anders Ivarsson Westerberg: Behövs Skolinspektionen?

Skolinspektion ska bidra till att öka skolors kvalitet och främja goda skolresultat. Men Anders Ivarsson Westerberg ifrågasätter om Skolinspektionens verksamhet leder till dessa mål. (red)

Läs mer

Okt
13

Publicerad av:

13 Kommentarer

Magnus Hultén: Därför måste vi värna 1990-talets pedagogiska idéer

1990-talets pedagogiska idéer har givit oss verktyg att tänka nytt kring inlärning och skola och de ska värnas, inte förkastas, skriver Magnus Hultén. (red)

Läs mer

Noterat

Sten Svensson: Björklunds magiska årtal

måndag, april 7, 2014

När den senaste PISA-rapporten presenterades i förra veckan kommenterades den av utbildningsminister Jan Björklund i Dagens Nyheter. ”Det var den sista årskullen i Sverige som gick ut den gamla grundskolan där man knappt hade betyg, där man inte hade tidigare nationella prov och där lärarledd katederundervisning var tabubelagt, säger han.” (DN 2014-04-01) Björklunds tes är att PISA-provet genomfördes innan hans skolreformer hade börjat tillämpats och därför är det den gamla skolpolitiken som utvärderas av PISA. Det årtal som…

Olle Holmberg: Var formas politiken?

torsdag, april 3, 2014

”Den stora omvandlingen – en granskning av välfärdsmarknaden” heter en nyutkommen mycket läsvärd antologi (red. Kent Werne & Olav Fumarola Unsgaard). Även om jag försökt sätta mig in i hur den skattefinansierade välfärden ser ut, opererar och växer, så är denna resonerande dokumentation ändå en käftsmäll. Det är bara too much. Fullständigt obegripligt stora resurser flyttas hit och dit och väldiga vinster slinker ner i privata fickor efter några års ägande. Men värst är ändå den föraktfulla arrogans…

Olle Holmberg: Utvärdering till förbannelse

onsdag, mars 26, 2014

Jag har nyligen läst en licuppsats av Helena Sjunnesson med titeln ”Bedömning av läsförståelse – och sen då?” Frågan som ställs i titeln är mycket adekvat – för det finns egentligen inget ”sen”. Sjunnessons uppsats handlar om hur en kommunal utvärdering av elevers läsförståelse genomförs, hur den uppfattas av berörda pedagoger och vad den leder till. Varför görs en stor utvärdering av flera skolor i kommunen? En del av uppsatsen handlar om hur pedagogerna uppfattar kommunens avsikter. Sammanställningen…

SOS om globala utbildningsföretag

onsdag, mars 19, 2014

The One and Only Bett show: Bett show annonserar sig själv som ”the worlds leading learning technology event”. Om detta event kan man läsa i dagens artikel av Catarina Player-Koro och Lena Tyrén. På Betts hemsida annonserar 688 företag och organisationer alltifrån 10 Monkeys – ett finskt matematikprogram som skyltar med de finska resultaten i PISA-mätningarna – till animationsprogrammet Zu3D. På samma sida görs det reklam för 1 592 produkter av typen 2Do It Yourself: ”Children engage with…

Jan Thavenius: PISA:s svarta hål

söndag, mars 16, 2014

1900: ”We should not forget that the things outside the schools matter even more than the things inside the schools.” Michael Sadler (1861-1943), professor och ”champion of the public school system” ________________________________________________________ 1970: ”Education cannot compensate for society.” Basil Bernstein (1924-2000), innehavare av Karl Mannheim Chair of the Sociology of Education, London ________________________________________________________ 1983: ”A report card on public education is a report card on the nation. Schools can rise no higher than the communities that support them.”…

Jessica Staaf: Värsta skolan

torsdag, mars 13, 2014

Vi är Värsta skolan. Jo, för så står det i en kvällstidning, Värsta skolan. Hur är den? tänker jag. Hur är den Värsta skolan? Den måste väl ändå ha de sämsta lärarna, det uruslaste av fritidshem och en ledning som inte vet vad de gör? Så tänker jag om den Värsta skolan. Snabbt inser jag att inget av det jag tänkt på är granskat, istället handlar kvällstidningsartikeln om Anmälningar. Skolverksanmälningar som ligger längre bakåt i tid, inga färska…

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Aina Bigestans
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S på Twitter