Nov
24

Publicerad av:

2 Kommentarer

Skuggan – Olle Holmberg & Jan Thavenius: Från kontroll till utveckling

En klokt upplagd inspektion skulle kunna vara en del i arbetet med att utveckla skolan, skriver Olle Holmberg och Jan Thavenius. (red)

Läs mer

Nov
21

Publicerad av:

3 Kommentarer

Valfrihet och pedagogisk mångfald – utan vinstutdelning

Det går att driva framgångsrika skolor och det går att ha valfrihet utan vinstuttag, skriver företrädare för idéburna skolors riksförbund. (red)

Läs mer

Nov
17

Publicerad av:

7 Kommentarer

Sten-Bertil Olsson: Kan akademiseringen av lärarutbildningen ha bidragit till skolans problem?

Lärarutbildningens fokus har flyttats från yrkesfrågor till forskarutbildningsbehörighet och det har haft en negativ påverkan på yrkesfrågorna, skriver Sten-Bertil Olsson. (red)

Läs mer

Noterat

Jan Thavenius: ”Var tredje lärare överväger branschbyte”

måndag, maj 5, 2014

Tisdagen den 29 april var den här rubriken stort uppslagen i Hufvudstadsbladet. Universitetet i Jyväskylä hade frågade ett antal finländska lärare och fått ett lite överraskande resultat. Några av de orsaker lärarna angav var att arbetsförhållandena är tyngande, eleverna stökiga och stödet för lärarna dåligt. Samtidigt tynger de ökade kraven från föräldrarnas håll. Utöver detta läggs allt fler byråkratiska uppgifter på lärarna. Tidningen publicerade i anslutning till de här uppgifterna intervjuer med tre lärare som lämnat yrket. Deras…

Göran Levin: Det fria skolvalet

torsdag, april 17, 2014

Det finns en boendesegregation. Den är stor men inte absolut. Den leder till segregerade skolor. Men det finns också skolor med elever som kommer från olika hemförhållanden. Den här skolfrågan kan man hantera på olika sätt. Alternativ ett (med det s.k. fria skolvalet): Elever med resursstarka och medvetna föräldrar flyttar från skolor i resurssvaga eller blandade bostadsområden. De skolor som lämnas blir skolor med fler elever från resurssvaga hem. Skolsegregationen ökar. Bot: Duktiga lärare och skolledare skall lockas…

Sten Svensson: Björklunds magiska årtal

måndag, april 7, 2014

När den senaste PISA-rapporten presenterades i förra veckan kommenterades den av utbildningsminister Jan Björklund i Dagens Nyheter. ”Det var den sista årskullen i Sverige som gick ut den gamla grundskolan där man knappt hade betyg, där man inte hade tidigare nationella prov och där lärarledd katederundervisning var tabubelagt, säger han.” (DN 2014-04-01) Björklunds tes är att PISA-provet genomfördes innan hans skolreformer hade börjat tillämpats och därför är det den gamla skolpolitiken som utvärderas av PISA. Det årtal som…

Olle Holmberg: Var formas politiken?

torsdag, april 3, 2014

”Den stora omvandlingen – en granskning av välfärdsmarknaden” heter en nyutkommen mycket läsvärd antologi (red. Kent Werne & Olav Fumarola Unsgaard). Även om jag försökt sätta mig in i hur den skattefinansierade välfärden ser ut, opererar och växer, så är denna resonerande dokumentation ändå en käftsmäll. Det är bara too much. Fullständigt obegripligt stora resurser flyttas hit och dit och väldiga vinster slinker ner i privata fickor efter några års ägande. Men värst är ändå den föraktfulla arrogans…

Olle Holmberg: Utvärdering till förbannelse

onsdag, mars 26, 2014

Jag har nyligen läst en licuppsats av Helena Sjunnesson med titeln ”Bedömning av läsförståelse – och sen då?” Frågan som ställs i titeln är mycket adekvat – för det finns egentligen inget ”sen”. Sjunnessons uppsats handlar om hur en kommunal utvärdering av elevers läsförståelse genomförs, hur den uppfattas av berörda pedagoger och vad den leder till. Varför görs en stor utvärdering av flera skolor i kommunen? En del av uppsatsen handlar om hur pedagogerna uppfattar kommunens avsikter. Sammanställningen…

SOS om globala utbildningsföretag

onsdag, mars 19, 2014

The One and Only Bett show: Bett show annonserar sig själv som ”the worlds leading learning technology event”. Om detta event kan man läsa i dagens artikel av Catarina Player-Koro och Lena Tyrén. På Betts hemsida annonserar 688 företag och organisationer alltifrån 10 Monkeys – ett finskt matematikprogram som skyltar med de finska resultaten i PISA-mätningarna – till animationsprogrammet Zu3D. På samma sida görs det reklam för 1 592 produkter av typen 2Do It Yourself: ”Children engage with…

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Aina Bigestans
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S på Twitter