Feb
26

Publicerad av:

7 Kommentarer

Stefan Sellbjer: Kunskapskrav för superbarn?

När professorer inom olika ämnesområden i en undersökning gav sig i kast med uppgiften att hitta en progression kunskapskravens formuleringar mellan olika årskurser och skolformer, så gick de bet. När inte ens specialister kan utläsa om ett givet betygskrav motsvarar mellanstadiets eller gymnasiets kravnivåer, framstår det som om kursplanekonstruktörerna löpt amok, med en projicerad idé om ett superbarn för ögonen. (red.)

Läs mer

Feb
26

Publicerad av:

2 Kommentarer

Sten Svensson: Vinstintresset bakom jämlikhetsmotståndet

Genom att måla upp falsk en motsättning mellan kunskaper och jämlikhet försöker debattörer som Widar Andersson vrida debatten bort från det egna vinstintresset och från det faktum att dagens marknadsdrivna skolsystem skapar skolsegregation och sjunkande skolresultat, skriver Sten Svensson. (red.)

Läs mer

Feb
26

Publicerad av:

Comment

Jonas Sjölander: Kompletterande kompetenser – inte bara avlastning

Skolor, särskilt i multikulturella eller socioekonomiskt utsatta områden, behöver ökade möjligheter att anställa personal med andra kompetenser än lärarkompetens, inte minst kompetenser i att bygga relationer mellan elever och föräldrar, och kanske även kompetens att integrera “svenska” elever bättre i sammansatta skolmiljöer. I Malmö görs nu ett försök med elevkoordinatorer för sociala och relationella uppgifter i skolan. (red.)
Läs mer

Noterat

Jan Thavenius: Politiken och privatintresset

torsdag, november 14, 2013

”JB:s förre vd Anders Hultin spelade en nyckelroll i att driva igenom skolpengs- och friskolesystemet. Nu får hans ideologi mothugg av verkligheten” skriver Kent Werne i ”Dagens Arena”. Han berättar att Anders Hultin var med i ett samtal om ”det fria skolvalet” i ABF-huset i Stockholm nyligen. Och han kommer att figurera i kommande marknadsföringar av systemet med fristående skolor. Den 18 november håller Friskolornas riksförbundet ett möte med rubriken “20 år med fritt skolval. Succé eller flopp?”….

Goda skolnyheter!

måndag, november 11, 2013

I den strida strömmen av nyheter från skolan finns det även positiva nyheter. Enligt en enkät som företaget Manpower skickat till 4000 personer hamnar läraryrket på tionde plats över svenskarnas drömyrken 2013. Det är männen som har ökat sitt intresse och de har klättrat från plats 31 förra året till plats 21 i år. Kvinnorna ligger still på plats åtta. Då och då rapporterar även media om enskilda personer som efter många år i andra yrken byter till…

Ingegerd Wärnersson: Vinstdrivna skolor kan stoppas

torsdag, november 7, 2013

Den senaste tidens avslöjande om en rad olika brister i de fristående skolorna visar den absurda situation svensk skola befinner sig i. Men än mer absurt är politikernas oförmåga eller vilja att stoppa denna utveckling. Jag är en av dem som är ansvarig för det första statliga stödet till en fristående skola. De visioner som då fanns hos riksdagens utbildningsutskott är milsvidder från hur det ser ut idag. Om det endast är ideologi som får styra och inget…

Sten Svensson: När opinionen svänger blir det oordning i leden

måndag, november 4, 2013

Det är kris i friskolebranschen. Efter JB-konkursen har de dåliga friskolenyheterna kommit slag i slag. Efter 20 år med stora framgångar och oavbruten tillväxt börjar nu stora delar av branschen vittra sönder inifrån. I takt med att allt fler missförhållanden avslöjas har också svenska folkets stöd för friskolorna avtagit. I detta nya opinionsläge börjar de politiska partierna bli allt mer nervösa. Efter Uppdrag gransknings avslöjande att fristående skolor olagligt handplockar elever, syns tydliga tecken på nervositet och vacklan…

Olle Holmberg: Insyn med förhinder

torsdag, oktober 24, 2013

Alla kommuner vill naturligtvis veta hur det går för de förskolor och skolor som finns inom kommunen. Skolinspektionen har det juridiska ansvaret för tillsynen av skolorna i Sverige och ger med jämna mellanrum offentlighet åt sin bedömning av enskilda skolor och ibland hela skolväsendet i en kommun. Kommunen har tillsyn över alla förskolor i kommunen och insyn i de fristående skolorna. Insyn är lagfäst i skollagen: ”Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till insyn…

Jan Thavenius: Läsa för livet

söndag, oktober 13, 2013

Den 26 september presenterade regeringen propositionen ”Läsa för livet”. Med viss trötthet känner man igen det mesta av blandningen av högtidliga mål och byråkratiska insatser. Det är nationella strategier och nya utredningar, myndigheter i långa rader och projekt med imponerande namn och framför allt en mängd byråkrater. Jag tror inte att det kan komma något särskilt ut av detta. När jag senast fick inblick i en liknande ”satsning” hette det Kultur i skolan. Många möten var det, konferenser…

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S. på Twitter