Feb
8

Publicerad av:

4 Kommentarer

Johannes Westberg: 15 riktlinjer för den offentliga debatten om skolan

Låt oss undvika att producera historiska myter om hur skolan fungerar, för skolans bästa. Johannes Westberg ger några råd till de som vill bidra till en mer konstruktiv debatt om skolan. (red.) Läs mer

Feb
5

Publicerad av:

9 Kommentarer

Ingrid Carlgren: Alternativa fakta om skolan- om kunskapssynen och vem som är expert

Vad får Åsa Wikforss, som skrivit en angelägen och skarp bok om kunskap, att falla på eget grepp i kapitlet om skolan? Det frågar sig Ingrid Carlgren och pekar på bland annat nedvärderingen och frånvaron av pedagogisk forskning och expertis i offentlig debatt. (red.)

Läs mer

Feb
1

Publicerad av:

2 Kommentarer

Ulla Berglindh: Flickskolan – i tiden, från tiden, genom tiden

Flickskolan var en flerhundraåriga skolform som gick i graven med grundskolans införande. Dess arbetssätt, mål och kursplaner glömdes bort, men är högaktuella i dessa PISA-tider, menar Ulla Berglindh.  (red.)

Läs mer

Noterat

Ingegerd Wärnersson: Vinstdrivna skolor kan stoppas

torsdag, november 7, 2013

Den senaste tidens avslöjande om en rad olika brister i de fristående skolorna visar den absurda situation svensk skola befinner sig i. Men än mer absurt är politikernas oförmåga eller vilja att stoppa denna utveckling. Jag är en av dem som är ansvarig för det första statliga stödet till en fristående skola. De visioner som då fanns hos riksdagens utbildningsutskott är milsvidder från hur det ser ut idag. Om det endast är ideologi som får styra och inget…

Sten Svensson: När opinionen svänger blir det oordning i leden

måndag, november 4, 2013

Det är kris i friskolebranschen. Efter JB-konkursen har de dåliga friskolenyheterna kommit slag i slag. Efter 20 år med stora framgångar och oavbruten tillväxt börjar nu stora delar av branschen vittra sönder inifrån. I takt med att allt fler missförhållanden avslöjas har också svenska folkets stöd för friskolorna avtagit. I detta nya opinionsläge börjar de politiska partierna bli allt mer nervösa. Efter Uppdrag gransknings avslöjande att fristående skolor olagligt handplockar elever, syns tydliga tecken på nervositet och vacklan…

Olle Holmberg: Insyn med förhinder

torsdag, oktober 24, 2013

Alla kommuner vill naturligtvis veta hur det går för de förskolor och skolor som finns inom kommunen. Skolinspektionen har det juridiska ansvaret för tillsynen av skolorna i Sverige och ger med jämna mellanrum offentlighet åt sin bedömning av enskilda skolor och ibland hela skolväsendet i en kommun. Kommunen har tillsyn över alla förskolor i kommunen och insyn i de fristående skolorna. Insyn är lagfäst i skollagen: ”Den kommun där den fristående skolan är belägen har rätt till insyn…

Jan Thavenius: Läsa för livet

söndag, oktober 13, 2013

Den 26 september presenterade regeringen propositionen ”Läsa för livet”. Med viss trötthet känner man igen det mesta av blandningen av högtidliga mål och byråkratiska insatser. Det är nationella strategier och nya utredningar, myndigheter i långa rader och projekt med imponerande namn och framför allt en mängd byråkrater. Jag tror inte att det kan komma något särskilt ut av detta. När jag senast fick inblick i en liknande ”satsning” hette det Kultur i skolan. Många möten var det, konferenser…

Vesna Prekopic: Alla barn förtjänar läxhjälp

onsdag, oktober 9, 2013

Rutavdraget för läxhjälp motverkar skolans eget uppdrag att ge alla barn i Sverige lika stor rätt och möjlighet till en god utbildning. Det borde vara självklart att skolan ska ta hand om kunskapsuppdraget om satsningen på lärarnas status är allvarligt menad. Därför är det glädjande att Stefan Löfven äntligen har tagit det socialdemokratiska bladet från munnen och föreslår att rutavdraget för läxhjälp ska avskaffas. I DN (27/9) menar han att ”om alla ska vara med och betala ska…

Jan Thavenius: Slutbetyg för JB-skolorna

onsdag, oktober 2, 2013

Dagens Arena har avslöjat att slutbetygen från konkursbolaget JB-gymnasiet i Sundsvall har försvunnit för flera årskurser. Ingen kan alltså kontrollera om elevernas betyg är korrekta eller ej. Från andra håll rapporteras att andra viktiga uppgifter om eleverna försvunnit på privatskolor. Skolverket är överraskat och tycker att det är ett ”problem”. Det kan man kanske tycka. Eleverna har inget bevis på att de tagit en gymnasieexamen. Konkursförvaltaren kan inte garantera att det inte ”försvunnit” en massa betyg. Hon graderar…

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S. på Twitter