Sep
18

Publicerad av:

4 Kommentarer

Anne-Marie Körling: Jag har hittills inte träffat någon elev som inte vill lära sig att läsa

Skillnader i läsförmåga mellan elever är en av skolans stora utmaningar. De beror på att alla elever inte ges möjlighet att utveckla denna förmåga i tid, menar Anne-Marie Körling. (red.)

Läs mer

Sep
18

Publicerad av:

4 Kommentarer

Per Acke Orstadius: I väntan på den pedagogiska forskningen

Pedagogiska forskare bör i högre utsträckning ägna sig åt att söka svar på frågor om elevers lärande, menar Per Acke Orstadius. (red.)

Läs mer

Sep
14

Publicerad av:

Comment

Jan Nilsson: Läsforskning och kommersiella intressen

Var går gränsen för hur forskningen kan stödja ett läromedel, det frågar sig Jan Nilsson. Han tycker gränsen har passerats när det gäller läromedlet ABC-klubben. (red.)

Läs mer

Noterat

Olle Holmberg: Var finns skolan?

torsdag, september 5, 2013

Den offentliga skoldebatten handlar nästan enbart om strukturella ting. Stora övergripande problem diskuteras om och om igen, de kan gälla segregation, privatskolor, skattemedelsvinster, internationella kunskapsmätningar, förstatligande av skolan, resursbehov o.s.v. o.s.v. Och det är självklart att skoldebatten måste handla om just detta, om strukturer som ger förutsättningarna för skolors, lärares och elevers arbete. Det som saknas är det som alla talar om – skolan själv. Inga debattartiklar eller andra artiklar skrivs om det konkreta innehållet i skolan, arbetet…

Humaniora nödvändigt för näringslivet

måndag, september 2, 2013

Finansmannen Robert Weil, ordförande i det svenska investmentbolaget Proventus, skriver om humanioras betydelse för företagsutvecklingen i Sverige på DN debatt i lördags. Han är oroad över humanioras nuvarande ställning, inte minst i skolan, och pläderar för en kraftig förstärkning av humaniora där och på flera andra områden. Särskilt viktigt är det, menar han, att de som ska verka i näringslivet får en humanistisk bildning. Robert Weils inlägg har huvudsakligen att göra med tillväxt i ekonomin. Andra värden med…

Vem är osaklig?

torsdag, augusti 22, 2013

Med rubriken ”Osakligt skrämmas med konkurshot” bemötte Cecilia Nykvist, dåvarande vd vid Friskolornas riksförbund mig när jag förra hösten varnade för nedläggningar och konkurser av fristående gymnasieskolor (http://www.dn.se/debatt/eleverna-forlorare-nar-gymnasier-gar-i-konkurs/). Cecilia Nykvist hävdade att läget var under kontroll. De fristående skolorna var väl förberedda på de elevminskningar som väntade. Konkurser var heller inget nämnvärt problem eftersom endast 13 fristående gymnasieskolor hade gått i konkurs de senaste fem åren  (http://www.dn.se/debatt/osakligt-skrammas-med-konkurshot/). Vad har då hänt sedan dess? Under 2013 har Karlstads Idrottsgymnasium…

Skola och Samhälle tillbaka efter sommaruppehållet!

måndag, augusti 19, 2013

Nu är sommaren (nästan) slut och S.O.S. börjar publicera artiklar igen. Vi har ett spännande år framför oss. Diskussionen inför valet nästa år kommer förmodligen att ha skolan i fokus. I det mediaflöde som väntar kommer S.O.S. att behövas som en röst som ifrågasätter de dominerande uppfattningarna. Ingrid Carlgrens artikel ”Ett annat samtal om skolan” inbjuder till ett brett tankeutbyte om vilken skola vi vill ha och vilka problem som måste undanröjas för att få den. I denna…

Eva-Lotta Hultén: Björklunds skolreformer saknar forskningsstöd

onsdag, juni 19, 2013

I några nyligen gjorda intervjuer med Jan Björklund (senast i Expressen måndag 10/6) hävdar han att den av honom själv tillsatta utredningen ”Det tar tid” visar att det finns forskningsstöd för hans reformer. Stämmer det? I utredningen gås reformerna systematiskt igenom och detta är vad den har att säga: Om tidigare mål och kunskapskrav: ”Vad gäller de tidiga skolåren konstaterar utredningen att det varken finns forskningsresultat eller utvärderingar som mot bak- grund av läroplansreformer diskuterar betydelsen hur mål…

Jan Thavenius: JB-affären

måndag, juni 17, 2013

JB-affären kommer att bli den avskräckande bilden av privatskolerörelsen i Sverige. För några veckor sedan fick 15000 elever besked att deras skola ska läggas ner eller säljas. Det markerade slutet på John Bauer-skolornas tid på marknaden. Hösten 2000 startade en man det första John Bauer-gymnasiet. Tre år senare hade ett stort antal nya skolor startats. Den nya skolkoncernen var landets största med cirka 8000 elever och 700 miljoner i omsättning. Mannen som dragit igång det hela utsågs till…

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S. på Twitter