Jan
15

Publicerad av:

3 Kommentarer

Ingrid Carlgren: En bildningsskola för alla – eller ”olika för olika”?

Vad handlar debatten om skolans kunskapssyn om, egentligen? Ingrid Carlgren ser en underliggande agenda där kunskap åt vissa – snarare än kunskap åt alla – verkar vara målet. (red.)

Läs mer

Dec
14

Publicerad av:

2 Kommentarer

Emma Arneback och Jan Jämte: Bredda förståelsen av rasism och antirasism i skolan

Rasism kopplas ofta ihop med individers ideologiska uttalanden. Men ofta tar den sig snarare uttryck i strukturer och i allmänna föreställningar om den Andre. Skola och förskola har ett tydligt uppdrag att motverka rasism, men ibland är den svår att upptäcka. Emma Arneback och Jan Jämte skriver att personal i skola och förskola behöver kunna identifiera olika former av rasism och utveckla olika former för antirasistiska arbetssätt (red.)

Läs mer

Dec
11

Publicerad av:

35 Kommentarer

Anders Jönsson: Vad är egentligen ”fakta”?

“Fakta” har en särskild status i skoldebatten. Men frågan är vad fakta egentligen är? Vad har de för betydelse? Anders Jönsson problematiserar vad fakta är, hur de görs och vad de gör med idéer om samhälle och skola (red). 

Läs mer

Noterat

Mycket svårare att få stöd av specialpedagog i fristående skolor

söndag, september 22, 2013

Sten Svensson, S.O.S., har intervjuat Joacim Ramberg, doktorand i specialpedagogik vid Stockholms universitet, om situationen för elever i behov av särskilt stöd. Ramberg har undersökt tillgången på specialpedagoger. I 90 procent av de kommunala gymnasieskolorna har eleverna tillgång till speciallärare/specialpedagog jämfört med 32 procent i de fristående. Det visar en studie kring resurserna av speciallärare/specialpedagog i gymnasieskolan i hela Sverige som Ramberg har genomfört.

Stöd flyttas från utsatta barn till välbeställda

söndag, september 15, 2013

Charlotte Jacobsson skrev här i S.O.S. om den oro en lärare känner för att det blivit allt svårare att få hjälp till de elever som är i behov av särskilt stöd. Neddragningarna för resursskolorna i Stockholm är en variation på samma tema. Utsatta barn har det svårt i dagens skola. Det är t.o.m. så att stödresurser flyttas över från utsatta barn till välbeställda….

Olle Holmberg: Var finns skolan?

torsdag, september 5, 2013

Den offentliga skoldebatten handlar nästan enbart om strukturella ting. Stora övergripande problem diskuteras om och om igen, de kan gälla segregation, privatskolor, skattemedelsvinster, internationella kunskapsmätningar, förstatligande av skolan, resursbehov o.s.v. o.s.v. Och det är självklart att skoldebatten måste handla om just detta, om strukturer som ger förutsättningarna för skolors, lärares och elevers arbete. Det som saknas är det som alla talar om – skolan själv. Inga debattartiklar eller andra artiklar skrivs om det konkreta innehållet i skolan, arbetet…

Humaniora nödvändigt för näringslivet

måndag, september 2, 2013

Finansmannen Robert Weil, ordförande i det svenska investmentbolaget Proventus, skriver om humanioras betydelse för företagsutvecklingen i Sverige på DN debatt i lördags. Han är oroad över humanioras nuvarande ställning, inte minst i skolan, och pläderar för en kraftig förstärkning av humaniora där och på flera andra områden. Särskilt viktigt är det, menar han, att de som ska verka i näringslivet får en humanistisk bildning. Robert Weils inlägg har huvudsakligen att göra med tillväxt i ekonomin. Andra värden med…

Vem är osaklig?

torsdag, augusti 22, 2013

Med rubriken ”Osakligt skrämmas med konkurshot” bemötte Cecilia Nykvist, dåvarande vd vid Friskolornas riksförbund mig när jag förra hösten varnade för nedläggningar och konkurser av fristående gymnasieskolor (http://www.dn.se/debatt/eleverna-forlorare-nar-gymnasier-gar-i-konkurs/). Cecilia Nykvist hävdade att läget var under kontroll. De fristående skolorna var väl förberedda på de elevminskningar som väntade. Konkurser var heller inget nämnvärt problem eftersom endast 13 fristående gymnasieskolor hade gått i konkurs de senaste fem åren  (http://www.dn.se/debatt/osakligt-skrammas-med-konkurshot/). Vad har då hänt sedan dess? Under 2013 har Karlstads Idrottsgymnasium…

Skola och Samhälle tillbaka efter sommaruppehållet!

måndag, augusti 19, 2013

Nu är sommaren (nästan) slut och S.O.S. börjar publicera artiklar igen. Vi har ett spännande år framför oss. Diskussionen inför valet nästa år kommer förmodligen att ha skolan i fokus. I det mediaflöde som väntar kommer S.O.S. att behövas som en röst som ifrågasätter de dominerande uppfattningarna. Ingrid Carlgrens artikel ”Ett annat samtal om skolan” inbjuder till ett brett tankeutbyte om vilken skola vi vill ha och vilka problem som måste undanröjas för att få den. I denna…

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S. på Twitter