Feb
15

Publicerad av:

Comment

Ingela Bursjöö: Den bortglömda lektorn?

Vad gör en lektor? Ingela Bursjöö lyfter fyra viktiga arbetsuppgifter: Utveckla ämnesundervisning, bidra till kompetensutveckling, delta i ämneslärarutbildning samt bidra till allmän skolutveckling. Hon uppmanar lärare att söka de forskarutbildningar för lärare som just nu finns att söka vid lärosäten runtom i landet. (red.)

Läs mer

Feb
15

Publicerad av:

4 Kommentarer

Maria Jarlsdotter: Så kan vi få fler att vilja arbeta i skolan

Vill vi på allvar få fler intresserade av att bli lärare? I så fall måste vi ta itu med kundtänkande, lappa-och-lagapolitik, orimliga krav på individualisering och idén om att skolan ska lösa alla samhällets problem, skriver Maria Jarlsdotter. (red.)

Läs mer

Feb
12

Publicerad av:

4 Kommentarer

Bosse Bergstedt: Därför behövs pedagogik

Bosse Bergstedt har varit med om att bygga upp en forskarmiljö kring posthumanistisk pedagogik. Han ger här sin syn på utvecklingen inom skola och samhälle, och varför den pedagogiska vetenskapen behövs mer än någonsin. (red.)

Läs mer

Noterat

Jan Thavenius: Slutbetyg för JB-skolorna

onsdag, oktober 2, 2013

Dagens Arena har avslöjat att slutbetygen från konkursbolaget JB-gymnasiet i Sundsvall har försvunnit för flera årskurser. Ingen kan alltså kontrollera om elevernas betyg är korrekta eller ej. Från andra håll rapporteras att andra viktiga uppgifter om eleverna försvunnit på privatskolor. Skolverket är överraskat och tycker att det är ett ”problem”. Det kan man kanske tycka. Eleverna har inget bevis på att de tagit en gymnasieexamen. Konkursförvaltaren kan inte garantera att det inte ”försvunnit” en massa betyg. Hon graderar…

Mycket svårare att få stöd av specialpedagog i fristående skolor

söndag, september 22, 2013

Sten Svensson, S.O.S., har intervjuat Joacim Ramberg, doktorand i specialpedagogik vid Stockholms universitet, om situationen för elever i behov av särskilt stöd. Ramberg har undersökt tillgången på specialpedagoger. I 90 procent av de kommunala gymnasieskolorna har eleverna tillgång till speciallärare/specialpedagog jämfört med 32 procent i de fristående. Det visar en studie kring resurserna av speciallärare/specialpedagog i gymnasieskolan i hela Sverige som Ramberg har genomfört.

Stöd flyttas från utsatta barn till välbeställda

söndag, september 15, 2013

Charlotte Jacobsson skrev här i S.O.S. om den oro en lärare känner för att det blivit allt svårare att få hjälp till de elever som är i behov av särskilt stöd. Neddragningarna för resursskolorna i Stockholm är en variation på samma tema. Utsatta barn har det svårt i dagens skola. Det är t.o.m. så att stödresurser flyttas över från utsatta barn till välbeställda….

Olle Holmberg: Var finns skolan?

torsdag, september 5, 2013

Den offentliga skoldebatten handlar nästan enbart om strukturella ting. Stora övergripande problem diskuteras om och om igen, de kan gälla segregation, privatskolor, skattemedelsvinster, internationella kunskapsmätningar, förstatligande av skolan, resursbehov o.s.v. o.s.v. Och det är självklart att skoldebatten måste handla om just detta, om strukturer som ger förutsättningarna för skolors, lärares och elevers arbete. Det som saknas är det som alla talar om – skolan själv. Inga debattartiklar eller andra artiklar skrivs om det konkreta innehållet i skolan, arbetet…

Humaniora nödvändigt för näringslivet

måndag, september 2, 2013

Finansmannen Robert Weil, ordförande i det svenska investmentbolaget Proventus, skriver om humanioras betydelse för företagsutvecklingen i Sverige på DN debatt i lördags. Han är oroad över humanioras nuvarande ställning, inte minst i skolan, och pläderar för en kraftig förstärkning av humaniora där och på flera andra områden. Särskilt viktigt är det, menar han, att de som ska verka i näringslivet får en humanistisk bildning. Robert Weils inlägg har huvudsakligen att göra med tillväxt i ekonomin. Andra värden med…

Vem är osaklig?

torsdag, augusti 22, 2013

Med rubriken ”Osakligt skrämmas med konkurshot” bemötte Cecilia Nykvist, dåvarande vd vid Friskolornas riksförbund mig när jag förra hösten varnade för nedläggningar och konkurser av fristående gymnasieskolor (http://www.dn.se/debatt/eleverna-forlorare-nar-gymnasier-gar-i-konkurs/). Cecilia Nykvist hävdade att läget var under kontroll. De fristående skolorna var väl förberedda på de elevminskningar som väntade. Konkurser var heller inget nämnvärt problem eftersom endast 13 fristående gymnasieskolor hade gått i konkurs de senaste fem åren  (http://www.dn.se/debatt/osakligt-skrammas-med-konkurshot/). Vad har då hänt sedan dess? Under 2013 har Karlstads Idrottsgymnasium…

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S. på Twitter