Feb
19

Publicerad av:

7 Kommentarer

Björn Kindenberg: Hjärnforskning

När hjärnforskningen blir lösningen på alla skolans problem är det bra att påminna sig om dess begränsningar, skriver Björn Kindenberg. (red.)

Läs mer

Feb
19

Publicerad av:

5 Kommentarer

Michael Rangne: Problemet med grithysterin

Det som nu i skolsammanhang populärt kallas “grit” bör förstås som en funktion av upplevd mening i skolmiljön, inte som en av omgivningen oberoende egenskap. Hellre än att förmå eleverna att uppbåda grit inför meningslösa uppgifter bör lärare sträva efter att ge undervisningen mening och sammanhang för eleverna. Grit är en konsekvens av att man upplever mening och glädje – inte ett beställningsjobb. (red.)

Läs mer

Feb
15

Publicerad av:

Comment

Ingela Bursjöö: Den bortglömda lektorn?

Vad gör en lektor? Ingela Bursjöö lyfter fyra viktiga arbetsuppgifter: Utveckla ämnesundervisning, bidra till kompetensutveckling, delta i ämneslärarutbildning samt bidra till allmän skolutveckling. Hon uppmanar lärare att söka de forskarutbildningar för lärare som just nu finns att söka vid lärosäten runtom i landet. (red.)

Läs mer

Noterat

Vem är osaklig?

torsdag, augusti 22, 2013

Med rubriken ”Osakligt skrämmas med konkurshot” bemötte Cecilia Nykvist, dåvarande vd vid Friskolornas riksförbund mig när jag förra hösten varnade för nedläggningar och konkurser av fristående gymnasieskolor (http://www.dn.se/debatt/eleverna-forlorare-nar-gymnasier-gar-i-konkurs/). Cecilia Nykvist hävdade att läget var under kontroll. De fristående skolorna var väl förberedda på de elevminskningar som väntade. Konkurser var heller inget nämnvärt problem eftersom endast 13 fristående gymnasieskolor hade gått i konkurs de senaste fem åren  (http://www.dn.se/debatt/osakligt-skrammas-med-konkurshot/). Vad har då hänt sedan dess? Under 2013 har Karlstads Idrottsgymnasium…

Skola och Samhälle tillbaka efter sommaruppehållet!

måndag, augusti 19, 2013

Nu är sommaren (nästan) slut och S.O.S. börjar publicera artiklar igen. Vi har ett spännande år framför oss. Diskussionen inför valet nästa år kommer förmodligen att ha skolan i fokus. I det mediaflöde som väntar kommer S.O.S. att behövas som en röst som ifrågasätter de dominerande uppfattningarna. Ingrid Carlgrens artikel ”Ett annat samtal om skolan” inbjuder till ett brett tankeutbyte om vilken skola vi vill ha och vilka problem som måste undanröjas för att få den. I denna…

Eva-Lotta Hultén: Björklunds skolreformer saknar forskningsstöd

onsdag, juni 19, 2013

I några nyligen gjorda intervjuer med Jan Björklund (senast i Expressen måndag 10/6) hävdar han att den av honom själv tillsatta utredningen ”Det tar tid” visar att det finns forskningsstöd för hans reformer. Stämmer det? I utredningen gås reformerna systematiskt igenom och detta är vad den har att säga: Om tidigare mål och kunskapskrav: ”Vad gäller de tidiga skolåren konstaterar utredningen att det varken finns forskningsresultat eller utvärderingar som mot bak- grund av läroplansreformer diskuterar betydelsen hur mål…

Jan Thavenius: JB-affären

måndag, juni 17, 2013

JB-affären kommer att bli den avskräckande bilden av privatskolerörelsen i Sverige. För några veckor sedan fick 15000 elever besked att deras skola ska läggas ner eller säljas. Det markerade slutet på John Bauer-skolornas tid på marknaden. Hösten 2000 startade en man det första John Bauer-gymnasiet. Tre år senare hade ett stort antal nya skolor startats. Den nya skolkoncernen var landets största med cirka 8000 elever och 700 miljoner i omsättning. Mannen som dragit igång det hela utsågs till…

Dags att nominera till KRUT:s stipendium till Gunnar Elvesons minne

måndag, juni 17, 2013

Tidskriften KRUT, Kritisk Utbildningstidskrift, instiftade 2007 en solidaritetsfond till Gunnar Elvesons minne. Gunnar Elveson var en av dem som startade KRUT 1977. KRUT har under många år kritiskt granskat svensk skola. Men tidskriften har också lyft fram sådant som främjat skolans demokratiska funktioner. Från och med år 2007 har därför ett årligt pris utdelats till någon eller några som verkat för skolans bästa i denna demokratiska tradition. När KRUT lades ner fick föreningen och nättidningen Skola och Samhälle…

Sten Svensson: Därför vill Björklund plötsligt samarbeta

torsdag, juni 13, 2013

Utbildningsminister Jan Björklund har gjort sig känd som en hård konfrontationspolitiker. Hans debattstil har varit konfliktinriktad och han har ofta klistrat epitetet ”flum” på motståndarnas politik. Även om det har varit marginella skillnader i politiken har Björklund beskrivit skillnaderna som avgrundsdjupa. Sedan han blev ansvarig för skolan har han konsekvent avvisat alla förslag om att göra upp över blockgränserna. Han har inte heller velat ha några breda parlamentariska utredningar utan nästan alla regeringens förslag har arbetats fram av…

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

S.O.S. på Twitter