Sven-Eric Liedman: Skolan – spegel eller motvikt?

tisdag, juni 22, 2010

Hur kan man se på sambandet mellan det som sker i skolan och det som sker i livet utanför skolan? Ska skolan vara en spegelbild av dagens samhälle…

Read More

Mac Murray: Är en skolpolitik utanför slagordens slagskugga längre tänkbar?

måndag, juni 21, 2010

I Sverige härskar de enkla slagordens skolpolitik. Detta blockerar en verklig förståelse av vad som är skolans problem och leder samtidigt till att all diskussion uteblir eftersom slagord…

Read More

Max Wallinder: Förbannad

fredag, juni 18, 2010

Jag är lärare och jag är förbannad. Jag blir förbannad varje vecka men jag älskar mitt jobb. Men jag är inte förbannad över att vissa undersökningar visar att…

Read More

Niklas Stenlås: Svar till Ingrid Carlgren

tisdag, juni 8, 2010

Ingrid Carlgren har läst min rapport till ESO (Expertgruppen för studier i offentlig ekonomi) med titeln En kår i kläm – Läraryrket mellan professionella ideal och statliga reformideologier….

Read More

Mats Björnsson: Bedömning och prov enligt Cambridgerapporten

tisdag, juni 8, 2010

Just nu flödar det av nya sidor på nätet som handlar om The Cambridge Primary Review, den mest omfattande och ambitiösa granskningen av primary education i England på…

Read More

Magnus Hultén: ”En hållbar lärarutbildning” – ett listigt skött hastverk

onsdag, juni 2, 2010

Just nu arbetar lärosäten runt om i landet på högvarv med att bereda sina ansökningar om att få anordna lärarutbildning från hösten 2011. Deadline är satt till den…

Read More

Per Acke Orstadius: Den onödiga forskningen

onsdag, juni 2, 2010

I diskussionen om den framtida lärarutbildningen tycks alla vara överens på en punkt; lärarutbildningen behöver fler forskarutbildade lärare, den vetenskapliga dimensionen i utbildningen måste betonas, lärarutbildningen av idag…

Read More

Berit Hörnqvist: Framtidens läroplaner enligt Cambridgerapporten

onsdag, juni 2, 2010

Har vinden vänt? Är vi på väg mot en skola där testning, kontroll och central styrning inte längre tillåts dominera diskussionen om skolutveckling? Kanske inte i Sverige. Vi…

Read More

Anna-Karin Frisk: Varför behövs Learning Study?

onsdag, juni 2, 2010

Hur arbetar man med skolutveckling? I Sverige och i övriga västvärlden försöker man åstadkomma utveckling med politiska reformer och med påbud för lärarna. Resultatet landar inte sällan i…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »