Sven-Eric Liedman: Sinne för tiden

torsdag, december 23, 2010

När Göran Persson var statsminister blev han chockerad av en undersökning som tydde på att svenska gymnasister hade usla kunskaper om den nazistiska förintelsen. Okunnigheten var visserligen inte…

Läs mer

Jacobsson/Oscarsson/Karlsson: Blir svenska elever allt sämre i naturvetenskap?

måndag, december 20, 2010

Vad är orsaken till de försämrade resultaten i naturvetenskap för svenska elever som redovisas i PISA 2009? Här diskuterar svenska forskare och ansvariga för PISA Sverige några möjliga…

Läs mer

Majken Humle: Det bidde en tumme – om förlorad examensrätt för Stockholms universitet.

måndag, december 20, 2010

Högskoleverket har i dagarna beslutat vilka lärosäten som får utbilda grundlärare (1-6) och vilka som inte får. Stockholms universitet får inte. Sveriges största lärarutbildning fördes för ett par…

Läs mer

Göran Levin: PISA kräver varsamhet

fredag, december 17, 2010

Jag har fördjupat mig i PISA-undersökningen 2009, som publicerades häromdagen. Man bör tolka resultaten med stor varsamhet och det är mycket viktigt med vilken kvalitet och förtänksamhet man…

Läs mer

Jan Thavenius: PISA 2009

tisdag, december 14, 2010

Så kom då PISA 2009 och rubrikerna ropade ut nya ras för den svenska skolans kunskapsnivå. Till och med i Finland fick tidningsläsarna morgonkaffet i vrångstrupen. ”Finland faller…

Läs mer

Anna-Karin Frisk: Lärarna behöver få vara ifred

lördag, december 11, 2010

Lärare behöver få vara ifred – men tillsammans. Det råder hets och stress på skolorna. Alla vill hänga med, fortbilda, utveckla och kvalitetssäkra skolans arbete. Någonstans mitt i…

Läs mer

Olle Holmberg: Ordning och reda

lördag, december 11, 2010

Per Sundgren menar att vänsterpolitiker alltid protesterar när Björklund talar om ordning och reda i skolan och att de därmed kommer i konflikt med föräldrar, som naturligtvis vill…

Läs mer

Göran Levin: Lärarlegitimation – läraryrkets frälsning eller….?

fredag, december 3, 2010

Regeringen har lagt fram sin proposition Legitimation för lärare och förskollärare. Avsikten är att stärka kvaliteten i läraryrket och att tydliggöra yrkesansvar. Förslaget välkomnas över partigränserna, alltså även…

Läs mer

Per Sundgren: Varför är Björklund framgångsrik?

fredag, december 3, 2010

Ingenting kan tyckas lättare för en vänstermänniska än att roa sig på Jan Björklunds bekostnad. Nu senast i valrörelsen kunde vi överlägset småle åt att han trodde att…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

S.O.S. på Twitter

KONTAKTA OSS