Ingrid Carlgren: En otillräcklig skolpolitik

måndag, februari 28, 2011

Den socialdemokratiska kriskommissionens rapport ”Omstart för socialdemokratin” har inte precis mottagits med entusiasm. Kommentarerna från såväl vänster som höger har varit ovanligt samstämda i att det är en…

Read More

Jan Thavenius: Bill Gates och 24 000 kameror

onsdag, februari 23, 2011

Bill Gates i ett tal till amerikanska skolledare: ”Ni kan leda förändringen av skolan men man kan inte begära att ni ska göra det ensamma. Ni behöver vänner i…

Read More

Annika Andrae Thelin: Forskarutbildning för lärare. Hot eller möjlighet?

onsdag, februari 23, 2011

Det saknas i dag en seriös diskussion om läraryrkets forskarutbildning. Det är hög tid att lärare blir involverade i sin egen kunskapsprocess, i kunskapande om sin egen vardag….

Read More

Forskande pedagoger banar väg för långsiktig skolutveckling

onsdag, februari 23, 2011

Många förskolor och skolor har insett betydelsen av att bedriva långsiktig skolutveckling. Det skapar möjligheter till en förändrad lärarprofession där forskningen ingår som en naturlig del. I mötet…

Read More

Ninni Wahlström: Skolan i spänningsfältet mellan individualism och gemenskaper

måndag, februari 14, 2011

Vill vi att skolan bara ska vara en plats för individuell förkovran eller också en social miljö där eleverna kan utvecklas som människor och medborgare? Detta diskuteras runt…

Read More

Kerstin Bergöö: En bred och sammanhållen läroplan

onsdag, februari 9, 2011

Skolundervisning handlar sedan gammalt mycket om att dela upp och hålla isär. Visst ska vi fostra till demokrati – men inte på fysiken. Det här är svenska inte…

Read More

Anders Hill: Särskolan – en förlegad idé

onsdag, februari 9, 2011

Särskolan är en förlegad idé som ofta leder till ett livslångt utanförskap. Vi har i 50 år haft en gemensam grundskola och i 30 år talat om en…

Read More

Jan Thavenius: Den finska modellen

fredag, februari 4, 2011

Skolpolitiken ska inte bara styras av vetenskap och beprövad erfarenhet. Det har flera framhållit i tidigare SOS-artiklar.  I grunden måste det finnas värderingar som handlar om vad det…

Read More

Eva-Lotta Hultén: Det ska vara roligt att lära

fredag, februari 4, 2011

“Det naturliga för människan är att vara nyfiken och tycka att det är roligt att lära. Ändå fortsätter skolan att spotta ur sig håglösa tonåringar vars lärandelust dött…

Read More

Kerstin Bergöö: Håll samman skolans mål med skolans undervisning

tisdag, februari 1, 2011

I en artikel om The Cambridge Primary Review skriver Robin Alexander att vi behöver utveckla en mer demokratisk och inkluderande politik för skola och utbildning. Den engelska regeringens…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »