Göran Levin: Kan skolan själv klara allt?

måndag, maj 30, 2011

Så har turen kommit till Fosie stadsdel i Malmö att brännmärkas av Skolinspektionen. Stadsdelens skolor presterar alltför dåligt. En oacceptabelt låg andel av eleverna blir  behöriga för tillträde…

Read More

Eva-Lotta Hulthén: Behavioristiska metoder gångbara igen

måndag, maj 30, 2011

Nyligen orsakade Skolverkets utvärdering av metoder mot mobbning en del rabalder. Den påstods nämligen underkänna alla existerande skolprogram mot mobbning. Efter att ha läst kan jag konstatera att…

Read More

Jan Thavenius: Lärarutbildning mellan teori och praktik

fredag, maj 27, 2011

För trettio år sedan ansökte dåvarande Pedagogiska gruppen i Lund om att få starta försöksverksamhet med en ny svensklärarutbildning. Ett förslag överlämnades till Lena Hjelm-Wallén som då var…

Read More

Johan Kant: Resultatstyrningen är inte genomförd!

fredag, maj 27, 2011

Skolan har debatterats flitigt under våren i alla tänkbara media. Många förklaringar har presenterats till svensk skolas problem. En aspekt som ingen av alla kunniga debattörer har lyft…

Read More

Sten Svensson: Kunskapsrörelsen 3.0

måndag, maj 23, 2011

Enligt Maciej Zarembas artikelserie i Dagens Nyheter befinner sig den svenska skolan i fritt fall och kunskaperna urholkas alltmer. Det är grupparbete och temaarbete istället för lektioner med…

Read More

Jan Thavenius: Lärarutbildningens forskningsanknytning – fler frågor än svar

måndag, maj 23, 2011

En sökning på nätet ger ungefär 23000 svenska träffar på forskningsanknytning. Om man lägger till lärarutbildning, ger det cirka 8000 träffar (praktikanknytning + lärarutbildning ger 39). Det är…

Read More

Per Dahlbeck och Tobias Fredriksson: Malmö har en unik chans att skapa framgångsrika skolor

torsdag, maj 19, 2011

Varför används inte de skiftande erfarenheter och intressen som eleverna för med sig till skolan i undervisningen? I en globaliserad mångspråklig och mångkulturell värld behövs människor som kan…

Read More

Stephan Eriksson: Lyft blicken, bredda perspektivet!

lördag, maj 14, 2011

Strängnäs kommun har sedan många år ett system med elevpeng. Enkelt uttryckt går detta system ut på att en skola får betalt per elev, vilket i sin tur…

Read More

Jan Thavenius: Göra svensk utbildning bättre

lördag, maj 14, 2011

På DNdebatt den 11 maj meddelar en grupp på elva experter att de ställer upp och arbetar för att göra svensk utbildning bättre. Det är ”tunga namn” som…

Read More

Christian Lundahl: Ekonomers bristande förståelse för tidigare forskning

tisdag, maj 10, 2011

När jag påbörjade forskarutbildningen i pedagogik för drygt tio år sedan fick vi lära oss att forskning kunde beskrivas som: ”att veta vad andra gjort och inte göra…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »