Jan Thavenius: Lärare mellan teori och praktik

måndag, juni 20, 2011

I en tidigare artikel skrev jag om klyftan mellan teori och praktik i lärarutbildningen. Men hur kan den klyftan se ut från andra sidan, de blivande lärarnas sida?…

Read More

Per Acke Orstadius: En bra lärare

måndag, juni 20, 2011

En bra lärare ska ha en bra lön. I en skola i Stockholm tänker man ge bra lärare högre lön än andra lärare. Frågan är bara vilka lärare…

Read More

Eva-Lotta Hultén: Ompröva betyg

måndag, juni 20, 2011

I en utredning som presenteradesi januari i år föreslås att elever ska ges rätten att få sina betyg omprövade av rektorn i de fall då eleven menar sig…

Read More

Maria Lindberg Väringer: Om skolpolitiskt engagemang

måndag, juni 13, 2011

Ända sedan jag började lärarutbildningen, vilket snart är fyra år sedan, har jag undrat varför så få lärare vill ta aktiv del i skoldebatten. Både lärarstudenter och yrkesverksamma…

Read More

Inger Eriksson: Katederundervisningen fungerar i Finland och Finland är bra i PISA … eller?

måndag, juni 13, 2011

I Sverige har det under flera år drivits ett massivt medialt drev mot svensk skola (nästan som drevet mot Mona Sahlin vid Tobleroneaffären). Just nu är det är…

Read More

Magnus Persson: Humanioras permanenta kris nu akut

fredag, juni 10, 2011

Man kan fråga sig varför just humanistiska studier tycks särskilt benägna att framkalla krisdebatter. Dessa debatter har genom åren utvecklats till snudd på en egen genre, med sina…

Read More

Gunnar Berg: Björklund förminskar lärarna

tisdag, juni 7, 2011

Utbildningsminister Jan Björklunds utspel att ”… den under lång tid förhatliga ’katederundervisningen’ måste återigen bli vanligare i svenska klassrum” (DN 13/3 -11) uppmärksammar frågan om lärares självständighet att…

Read More

Lisa Rönnbäck: Vem är dum nog att vilja bli lärare?

tisdag, juni 7, 2011

Läraryrket har blivit ett kvinnligt serviceyrke med låg status och låg lön. Denna utveckling har skett samtidigt som kunskapsnivån hos eleverna har sjunkit. Det sägs att ett lands…

Read More

Thom Axelsson: Vem hör egentligen hemma i särskolan?

tisdag, juni 7, 2011

I media har flera fall uppmärksammats där elever anses ha blivit felaktigt placerade i särskolan. Det senaste exemplet rör Vellinge kommun i Skåne. Diskussionen är inte ny. Vem…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »