Ingrid Carlgren: Behövs en ny progressiv pedagogisk rörelse?

måndag, augusti 29, 2011

I några artiklar kommer Ingrid Carlgren att lyfta och kritiskt granska några aspekter av progressivism. I den här första artikeln introduceras progressivismtemat utifrån problemet med den polariserade skoldebatten….

Read More

Olle Holmberg: Vad gör socialdemokraterna medan högern kidnappar skolan?

måndag, augusti 29, 2011

”Mot bättre vetande – en svensk skolhistoria” heter en nyutkommen bok om skolan. Författare är Hans Albin Larsson, professor i historia och ofta anlitad av regeringen för uppdrag…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »