Sven-Eric Liedman: Skolan och NPM

måndag, december 19, 2011

Man lever farligt på pansarregementet i Skövde, meddelar både radion och en rad tidningar i november 2011. Två soldater har avlossat sina granatgevär inomhus, och några andra har…

Read More

Gunilla Molloy: Som att valla katter…

måndag, december 19, 2011

Stockholms universitet har under hösten 2011 inbjudit till fyra panelsamtal om lärarutbildningens kvalitet och utvecklingen av läraryrket. Gunilla Molloy har skildrat det första panelsamtalet i en tidigare artikel….

Read More

Lisa Backhans: Öppet brev till beslutsfattare om musikundervisning

fredag, december 16, 2011

Det pågår en nedmontering av kulturen i skolan. Kommunerna är inte intresserade, säger Lisa Backhans i den här artikeln.  Detta ointresse ska ses mot bakgrund av en långvarig…

Read More

Bengt Sundell: Rektorer går ”nöjda och glada på knäna”

måndag, december 12, 2011

    I Skola och Samhälle (S.O.S) den 14/3 – 2011 skriver Gunnar Berg om ”Rektorer som pedagogiska ledare – Vad innebär det?” Han tar bl.a. upp det…

Read More

Jan Thavenius: Res vidare!

lördag, december 10, 2011

Ett tåg har rullat in. Här står vagn efter vagn,men inga dörrar öppnas, ingen går av eller på. Finns några dörrar ens? Därinne vimlar det av instängda människor…

Read More

Jan Thavenius: Den standardiserade skolan

lördag, december 10, 2011

Just nu upprörs många av vad vinstintresset leder till inom äldrevården. Samma sak händer inom de vinstdrivande skolföretagen. Regeringen släppte in privatintresset för att öka effektiviteten och höja…

Read More

Lovisa Bergdahl: Skolan förkunnar alltid, frågan är bara vad

fredag, december 9, 2011

I dagarna utkom Skolverket med en skrivelse om vad som ”får förekomma och inte” när det gäller uppmärksammandet av advent i svensk skola. Det är okontroversiellt att sätta…

Read More

Björn Johannesson: Kunskap och jämlikhet

måndag, december 5, 2011

Skolan skall gestalta och förmedla alla människors lika värde. Det är definitionen av jämlikhet, enligt Nationalencyklopedin. Skolan är tänkt att vara kompenserande och utjämnande. Trots det fungerar skolan…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »