Sven-Eric Liedman: Skolan och NPM

måndag, december 19, 2011

Man lever farligt på pansarregementet i Skövde, meddelar både radion och en rad tidningar i november 2011. Två soldater har avlossat sina granatgevär inomhus, och några andra har…

Läs mer

Gunilla Molloy: Som att valla katter…

måndag, december 19, 2011

Stockholms universitet har under hösten 2011 inbjudit till fyra panelsamtal om lärarutbildningens kvalitet och utvecklingen av läraryrket. Gunilla Molloy har skildrat det första panelsamtalet i en tidigare artikel….

Läs mer

Lisa Backhans: Öppet brev till beslutsfattare om musikundervisning

fredag, december 16, 2011

Det pågår en nedmontering av kulturen i skolan. Kommunerna är inte intresserade, säger Lisa Backhans i den här artikeln.  Detta ointresse ska ses mot bakgrund av en långvarig…

Läs mer

Bengt Sundell: Rektorer går ”nöjda och glada på knäna”

måndag, december 12, 2011

    I Skola och Samhälle (S.O.S) den 14/3 – 2011 skriver Gunnar Berg om ”Rektorer som pedagogiska ledare – Vad innebär det?” Han tar bl.a. upp det…

Läs mer

Jan Thavenius: Res vidare!

lördag, december 10, 2011

Ett tåg har rullat in. Här står vagn efter vagn,men inga dörrar öppnas, ingen går av eller på. Finns några dörrar ens? Därinne vimlar det av instängda människor…

Läs mer

Jan Thavenius: Den standardiserade skolan

lördag, december 10, 2011

Just nu upprörs många av vad vinstintresset leder till inom äldrevården. Samma sak händer inom de vinstdrivande skolföretagen. Regeringen släppte in privatintresset för att öka effektiviteten och höja…

Läs mer

Lovisa Bergdahl: Skolan förkunnar alltid, frågan är bara vad

fredag, december 9, 2011

I dagarna utkom Skolverket med en skrivelse om vad som ”får förekomma och inte” när det gäller uppmärksammandet av advent i svensk skola. Det är okontroversiellt att sätta…

Läs mer

Björn Johannesson: Kunskap och jämlikhet

måndag, december 5, 2011

Skolan skall gestalta och förmedla alla människors lika värde. Det är definitionen av jämlikhet, enligt Nationalencyklopedin. Skolan är tänkt att vara kompenserande och utjämnande. Trots det fungerar skolan…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

S.O.S. på Twitter

KONTAKTA OSS