Ingrid Carlgren: Ny-gamla övningsskolor

tisdag, januari 31, 2012

Föga förvånande lanserar regeringen ytterligare en återställare i lärarutbildningen. Jag gick själv i en övningsskola på 1950-talet. Lärarkandidaterna kom och försvann och på vårarna var det examen, då…

Read More

Eva-Lotta Hultén: Ordning och reda ger ingen utdelning

fredag, januari 27, 2012

Stora delar av Jan Björklunds skolpolitik har prövats på ett hundratal skolor i Sverige i det så kallade Quadricepsprogrammet. Ett program inspirerat av Lorraine Monroes skolor i Harlem….

Read More

Johan Kant: Hög tid att ändra skolans tänkande

fredag, januari 27, 2012

Gör upp med gammalt tänkande kring kunskap och kunskapsinhämtning. Lämna  normalfördelningskurvans föråldrade kunskapssyn och tro istället på elevernas möjligheter att nå målen. Det är några av Johans Kants…

Read More

Marcus Samuelsson och Erik Sigsgaard: Nyttan med en rejäl utskällning saknar argument

fredag, januari 20, 2012

Hanne Kjöller, ledarskribent på Dagens Nyheter, hävdar att det är nyttigt att ibland skälla ut sina barn och tonåringar och argumenterar för en hårdare uppfostringsideologi. Det är insiktslöst…

Read More

Lars Persson: Eleverna, lärarna och skolan – erfarenheter från elevenkäter i Lund

torsdag, januari 19, 2012

Alla skolor arbetar med enkäter av olika slag.  Men det är inte alltid som enkäterna tillför något i arbetet med elevernas undervisning och lärande. I Lunds kommun har…

Read More

Göran Levin: Lärarlegitimation – igen

tisdag, januari 17, 2012

Skolverket har lagt ut bedömningen av ansökningarna om lärarlegitimation på ett bemanningsföretag. Det är förkastligt och visar på en djup okunskap om frågans komplexitet. Skolverket har ju heller…

Read More

Henrik Hedman: Alternativ till nationella prov

fredag, januari 13, 2012

Alltid lika intressant att ta del av de årliga larmrapporterna över betygsättningen av de nationella proven. Lärare kan inte bedöma prov på ett likvärdigt sätt, de behöver mer…

Read More

Per-Acke Orstadius: Superpedagoger – inte så välbetänkt

fredag, januari 13, 2012

Skolverket har beslutat spendera 60 miljoner kronor på att anställa ett antal superpedagoger, som inledningsvis ska välsigna tio skolor i landet med sina visdomar. Detta väcker ett antal…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »