Eva-Lotta Hultén: För en verkligt demokratisk skola. Del 1

måndag, februari 27, 2012

För att fostra demokratiska medborgare måste skolan vara demokratiskt uppbyggd. I dag nöjer sig skolan alltför ofta med att berätta om vad demokratin är. Det räcker inte, demokrati…

Read More

Erik Cardelús: Hur länge kan man vara (skol)politiskt naiv?

torsdag, februari 23, 2012

Sent en söndagskväll ser jag Jan Björklund stå ensam i en snöig skog och berätta om hur naiv han varit. Inte bara han själv, utan också de senaste…

Read More

Magnus Hultén: Kunskapens didaktik

torsdag, februari 23, 2012

Ett problem med dagens kunskapstrend är att den upplöser distinktionen mellan skolkunskap och annan kunskap och vetenskap. Elevernas bristande erfarenhet från utbildningsvärldens olika ämnesområden gör att de ofta…

Read More

Sten Svensson: När verkligheten hinner ifatt Jan Björklund

måndag, februari 20, 2012

Populism, sakfel och förakt mot skolforskningen, det har präglat Jan Björklunds kritik av skolan. Men nu har han själv det högsta ansvaret och han har förändrat den svenska…

Read More

Karl Asp: Den otillräckliga bilden av skolan

måndag, februari 20, 2012

Professor John Hattie presenterade 2009 några anmärkningsvärda resultat i sin bok: ”Visible Learning”. Där jämförde han vad som var mest effektivt i skolan. En slutsats var att lärarens…

Read More

Per Acke Orstadius: Skolministern drar i spakar!

torsdag, februari 16, 2012

Helena von Schantz kritik av Sven-Eric Liedmans artikel ” Skolan och NPM” har fått många kommentarer. Här publiceras ett längre inlägg  av Per Acke Orstadius som ifrågasätter Helena…

Read More

Ingrid Carlgren: Kan Hatties forsknings-översikt ge skolan en vetenskaplig grund?

måndag, februari 13, 2012

Hatties forskningsöversikt innehåller både självklarheter, överraskningar och intressanta samband att fundera över för alla inom skolsektorn. Men frågan är på vilket sätt resultaten är användbara i skolutvecklingen? En…

Read More

Björn Kindenberg: Svenska som andraspråk – ett missförstått ämne

måndag, februari 13, 2012

Vad är svenska som andraspråk? Det finns många missuppfattningar kring undervisningen i svenska som andraspråk och ämnet är ifrågasatt. Men vad händer om ämnet avskaffas? Björn Kindenberg befarar…

Read More

Helena von Schantz: Liedmans önsketänkande hjälper inte skolan

torsdag, februari 9, 2012

Sven-Eric Liedman är ute på svag is när han dömer ut de senaste årens skolreformer och den påtänkta studentexamen. Reformerna är förankrade i lärarkåren och lärarna har blivit…

Read More

Jan Thavenius: Valfrihet är inte frihet

fredag, februari 3, 2012

I veckan som gått läste jag två artiklar om frihet som kommenterade varandra på ett intressant sätt. ”Valfrihet är inte frihet” skrev DN-krönikören Lena Andersson (120128). Med instämmande…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »