Sven-Eric Liedman: Dambergs 20 dagar

torsdag, juni 21, 2012

I början av mars hade jag ett samtal om skolan med Mikael Damberg på ABF i Stockholm. Han hade en vettig kritik av de senaste årens skolpolitik med…

Read More

Ingrid Carlgren: Vilken forskning behöver skolan? – Forskning om eller i skolan?

torsdag, juni 21, 2012

Inom utbildningsområdet är forskningsresurserna relativt små och det mesta går till universitetsbaserad akademisk forskning. Det är en forskning som handlar om skolan, lärarna och eleverna medan forskningen i…

Read More

Maria Settergren: Politiker och experter styr och ställer med lärarkåren

måndag, juni 18, 2012

Läraryrket har avprofessionaliserats och lärarna har reducerats till utförare av politikers och andra självutnämnda experters anvisningar. Denna utveckling har pågått under lång tid men kulminerade när kommunerna tog…

Read More

Är du mätbar nog, lilla vän? Mätbarhetskultur, ICCS 2009 och ungdomars medborgar-kompetens

torsdag, juni 14, 2012

De internationella studierna PIRLS, PISA OCH TIMMS har fått stort genomslag i skoldebatten och det förs en diskussion om vilka effekter dessa undersökningar har. Men det finns även…

Read More

Lennart Svensson: Relevant kunskapssökande för skolan

måndag, juni 11, 2012

Forskningsmetoder i sig är inte bra eller dåliga utan det avgörande är deras relevans i förhållande till det som undersöks. Kvantitativa metoder behövs att besvara kvantitativa frågor men…

Read More

Bertil Törestad: Mer vetenskaplig forskning om skolan behövs

torsdag, juni 7, 2012

Bertil Törestad har i ett stort antal kommentarer haft kritiska synpunkter på den skolforskning som han menar dominerar i Sverige. Vi har bett honom att utveckla sina synpunkter…

Read More

Carl Lindberg: Vad gör lärarutbildningen för att främja hållbar utveckling?

måndag, juni 4, 2012

Den nya lärarutbildningen kommer att bli den till studerandeantalet största högskoleutbildningen och den kommer att påverka den svenska skolan för lång tid framöver. Mot den bakgrunden är det…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »