Sten Svensson: Professionen detaljstyrs av staten

torsdag, augusti 30, 2012

Inför kommunaliseringen gjordes en tydlig fördelning upp om ansvaret för skolan och dess verksamhet. Staten skulle ange mål och riktlinjer, huvudmännen skulle ansvara för att nå målen och…

Läs mer

Lars Pålsson Syll: Skolan som framtidsinriktad broslagningsmekanism

måndag, augusti 27, 2012

Skolan bör vara annorlunda än samhället och livet utanför skolan. Det är genom skolans annorlundahet som elever kan få distans till och perspektiv på sig själva och det…

Läs mer

Sten Svensson: Gymnasieskolan nästa krisbransch?

måndag, augusti 27, 2012

Kraftigt fallande elevtal, en ny gymnasieskola med nya behörighetsregler och nya bestämmelser i skollagen innebär en helt ny situation för de fristående gymnasieskolorna. När elever och föräldrar förstår…

Läs mer

Leif Blomqvist: Leder de nationella proven till ökad måluppfyllelse i skolan?

torsdag, augusti 23, 2012

  Jag satt som provvakt på ett nationellt prov i engelsk hörförståelse, vilket fick mig att börja fundera på en central del av vårt yrke, nämligen bedömning. Ett…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

S.O.S. på Twitter

KONTAKTA OSS