Maria Jarl: Onyanserad debatt om återförstatligande av skolan

lördag, september 29, 2012

Tjugo år efter att skolan kommunaliserades argumenterar nu flera partier för att skolan åter ska förstatligas – Folkpartiet, Vänsterpartiet och Sverigedemokraterna. Även Lärarnas riksförbund argumenterar för att ansvaret…

Läs mer

Anders B. Lindström: Lärarlegitimation – mångrus eller stjärnstatus?

måndag, september 24, 2012

Förslaget om lärarlegitimation (lärleg) togs på Lärarnas Riksförbunds (LR) kongress 1992. Mitt lärarfack / Lärarförbundet (LF), drev också yrkeskampanjer under 90-talet mot en lärarcertifiering. Under 2000-talet växte kravet…

Läs mer

Erik Cardelius: Är talet om höga förväntningar bara en modefras?

onsdag, september 19, 2012

En av dessa soliga septemberdagar grunnar jag på begreppet höga förväntningar, frasen som breder ut sig överallt i skolans värld, både i debatten och ute på det s.k….

Läs mer

Staffan I. Lindberg: Kan det nya skolsystemet undergräva demokratin?

måndag, september 17, 2012

Statsvetarna Staffan I. Lindberg och Richard Svensson har genomfört en studie som bygger på svenska delen av World Value Survey, vilken mäter folks värderingar i en lång rad…

Läs mer

Ingrid Carlgren: Kommer lärarlegitimationen att höja läraryrkets status?

torsdag, september 13, 2012

”Lärarna lyfter Sverige” – så hette den professionaliseringskampanj som Lärarförbundet drog igång 1990. Också Lärarnas riksförbund gjorde en egen satsning. Decentraliseringen och den förändrade styrningen av skolan (från…

Läs mer

Sverker Lundin: Skolmatematiken

torsdag, september 13, 2012

Genom ett avhandlingsprojekt och senare forskning har jag fått möjlighet att se mer av skolmatematiken än de flesta andra. Jag har följt läroböckernas utveckling från 1700-talet och framåt….

Läs mer

Per Acke Orstadius: Sätt stopp för matematikmaffian!

torsdag, september 13, 2012

Mängder av grundskoleelever får inte gå något gymnasieprogram för att de inte klarar  kraven för godkänt betyg i matematik. Många gymnasieelever får inte heller någon  gymnasieexamen för att…

Läs mer

Max Wallinder: Håll käften!

torsdag, september 6, 2012

För några dagar sedan läste jag en artikel om skolan. Skriven av en journalist. Journalisten hade vikarierat på en gymnasieskola en gång förr i tiden och ville nu…

Läs mer

Per Selin: Legitimerad lärare – men inte legitim?

måndag, september 3, 2012

Jag ansökte om lärarlegitimation ganska snart efter att möjligheten getts och ansökningen öppnats. Det dröjde inte mer än en vecka innan jag skickat in bevis på lärarutbildning (grundskollärare…

Läs mer

Ingegerd Tallberg Broman: Att fostra, forma och förankra – skolan i mångfaldens barndom

måndag, september 3, 2012

Vad har skolan för roll i en värld som präglas av fragmentering och av att barn växer upp i olika sociala rum med olika normer, regler, olika sätt…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

S.O.S. på Twitter

KONTAKTA OSS