Klas Lindelöf: Det nationella IV-traumat

torsdag, oktober 11, 2012

På 90-talet uppstod inom svenskt skolväsende en obekant situation där en ny kategori medborgare, benämnda som obehöriga elever, tillkommit som en konsekvens av ett reformerat betygssystem. Dessa elever…

Läs mer

Monica Eriksson: Invecklingssamtal

söndag, oktober 7, 2012

Aram och hans pappa anländer på utsatt tid till klassrummet. Likheten mellan far och son är slående. Vi tar i hand och jag hälsar välkommen. Pappan tackar och…

Läs mer

Ingemar Berglund: Socialdemokraterna och skolpolitiken

onsdag, oktober 3, 2012

Det är oroande att den rapport som tycks bli särskilt betydelsefull för socialdemokraterna när de ska forma den framtida skolpolitiken är så snäv, så relativt okunnig och så…

Läs mer

Erik Cardelus: Tips till skolpolitiskt deprimerad

måndag, oktober 1, 2012

En dag kör jag fast i Scoop, tidskriften för grävande journalistik (2/12). Förgäves försöker jag vända blad, men känner den skolpolitiska depressionen komma krypande. För redan i textens…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

S.O.S. på Twitter

KONTAKTA OSS