Ove Sernhede: Unga i kommunala förortsskolor är skolsystemets förlorare.

måndag, april 29, 2013

I de stora städernas förorter är det många elever som inte ser skola och utbildning som en väg till arbetsmarknad och in i samhället. Ove Sernhede analyserar och…

Läs mer

Johan Kant: Nationella proven tar knäcken på lärarna

torsdag, april 25, 2013

De nationella proven är för omfattande och har allvarliga brister. Provens omfattning och uppläggning gör att lärarnas arbetsglädje försvinner, skriver Johan Kant. (red)

Läs mer

Länktips

måndag, april 22, 2013

Information, fakta och debatt om skolan finns på många ställen. Här är ett urval av länkar som redaktionen följer.

Läs mer

Jan Thavenius: Skolan och bolagiseringen

måndag, april 22, 2013

När kritiken av privatiseringarna av skolan började hårdna, dök det upp många förvånade ansikten. Det hade vi ingen aning om! Det hade vi aldrig kunnat tro! Man tjänar…

Läs mer

Mia Andersson: En ofullständig och kränkande bild

måndag, april 22, 2013

Uppgiften att det räcker med 0,1 på högskoleprovet för att komma in på lärarutbildningen har resulterat i en rad felaktiga slutsatser. Mia Andersson reder ut frågorna. (red)

Läs mer

Ásgeir Tryggvason: Stärk läraryrkets autonomi

torsdag, april 18, 2013

Det är inte de låga antagningspoängen till lärarutbildningarna som är huvudproblemet utan det är att läraryrkets autonomi har avskaffats, skriver Ásgeir Tryggvason. (red)

Läs mer

Jan-Åke Fält: Hård dom från forskare

måndag, april 15, 2013

Sjunkande resultat, ökad segregation och risk för att sammanhållningen i samhället luckras upp. Kritiken var hård på ett internationellt forskarseminarium. Jan-Åke Fält var där. (red)

Läs mer

Ingrid Carlgren: Vänder vinden?

torsdag, april 11, 2013

Vinstuttag ifrågasätts och alltfler ser problem med ökad segregation inom skolan. Har dagens skolpolitik nått vägs ände eller vad händer? Ingrid Carlgren analyserar läget. (red)

Läs mer

Per Kornhall: Barnexperimentet

måndag, april 8, 2013

90-talets skolreformer har lett till minskad likvärdighet och fallande resultat, skriver Per Kornhall (red)

Läs mer

Mats Björnsson: Icke-kognitiva förmågor

torsdag, april 4, 2013

Ska man betygsätta sådant som ordningsamhet, intresse, envishet? Det är förmågor som har betydelse för elevens framgång senare i livet – och också för de ämnesteoretiska studierna i…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

S.O.S. på Twitter

KONTAKTA OSS