Lars Dahlström: Ni är lurade! – en kritisk granskning av Teach for Sweden

måndag, september 30, 2013

Aningslösa politiker, fackföreningsfolk och skolbyråkrater har blivit grundlurade av Teach for Sweden, menar Lars Dahlström. Denna globala reformrörelse framställer sig som en humanistisk kraft i kampen för en…

Read More

P-O Olsson: Två feltänk om friskolan

onsdag, september 25, 2013

Nu när JB-koncernen konkat är det lätt att ha åsikter om friskolor. Friskoleförespråkare försöker förklara det med att det var skurkar och/eller inkompetenta spekulatörer som ställde till det….

Read More

Mycket svårare att få stöd av specialpedagog i fristående skolor

söndag, september 22, 2013

Sten Svensson, S.O.S., har intervjuat Joacim Ramberg, doktorand i specialpedagogik vid Stockholms universitet, om situationen för elever i behov av särskilt stöd. Ramberg har undersökt tillgången på specialpedagoger….

Read More

Greger Mossberg: Segregationen i gymnasieskolan – exemplet Göteborg

söndag, september 22, 2013

I Göteborg upplever en del ungdomar med ambitioner att söka högskoleförberedande program att de har få reella valalternativ.

Read More

Jan Thavenius: Elevers kunskaper och erfarenheter

torsdag, september 19, 2013

Jan Thavenius skrev för några veckor sedan en artikel om att elevers kunskaper och erfarenheter är viktiga utgångspunkter för en lärare som planerar och genomför undervisning. Han lovade…

Read More

Ingrid Carlgren: Hur lärare ska få kunskap bestäms uppifrån

måndag, september 16, 2013

På onsdag kommer budgetpropositionen. För skolans del väntar bl.a. förslag om ett skolforskningsinstitut. Frågan är då vad för slags syn på skolforskning som kommer att prioriteras i samband…

Read More

Stöd flyttas från utsatta barn till välbeställda

söndag, september 15, 2013

Charlotte Jacobsson skrev här i S.O.S. om den oro en lärare känner för att det blivit allt svårare att få hjälp till de elever som är i behov…

Read More

Bodil Merkel: Hur har reformflödet påverkat lärare?

söndag, september 15, 2013

Det vore inte konstigt om lärare kände sig vilsna i dagens skolklimat. Mängden av reformer skapar ständigt nya förutsättningar för yrket. Det är inte längre lärarna själva som…

Read More

Sten Svensson: Det politiska ansvaret för JB-konkursen

torsdag, september 12, 2013

I efterdyningarna av JB-koncernens konkurs gick Skolinspektionens chef Ann-Marie Begler ut och sa att hon rekommenderade föräldrar och elever att kontrollera skolans ekonomi inför ett skolval. (SVT Rapport…

Read More

Jan Thavenius: Vad händer i klassrummen?

måndag, september 9, 2013

I ”Ett annat samtal om skolan” skrev Ingrid Carlgren nyligen här i SOS: ”Kunskap kan inte hanteras som tydligt definierade och formulerade bitar som individen kan tillägna sig…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »