Olle Holmberg: Var finns skolan?

torsdag, september 5, 2013

Den offentliga skoldebatten handlar nästan enbart om strukturella ting. Stora övergripande problem diskuteras om och om igen, de kan gälla segregation, privatskolor, skattemedelsvinster, internationella kunskapsmätningar, förstatligande av skolan,…

Read More

Charlotte Jacobsson: Tjänstemän bedriver diagnoslotteri

torsdag, september 5, 2013

Ett nytt läsår har börjat och som lärare och specialpedagog känner jag stor oro. Hur skall eleverna få det stöd de behöver? Det är inte bara resursskolorna som…

Read More

Sven-Eric Liedman: Blir vinstdrivande skolor en stor valfråga 2014?

måndag, september 2, 2013

Svenska politiker är pragmatiska, brukar det heta. De kompromissar till höger och vänster och besväras inte av så många principer. Ja, så är det nog – delvis. Men…

Read More

Humaniora nödvändigt för näringslivet

måndag, september 2, 2013

Finansmannen Robert Weil, ordförande i det svenska investmentbolaget Proventus, skriver om humanioras betydelse för företagsutvecklingen i Sverige på DN debatt i lördags. Han är oroad över humanioras nuvarande…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »