Sten Svensson: Att ha låg kvalitet som affärsidé

torsdag, december 19, 2013

De fristående skolorna brukar framhäva att de har hög kvalitet och att de har bättre resultat än de kommunala skolorna. Det stämmer i många fall men det finns…

Read More

När skolan inte klarar att ge rätt stöd

torsdag, december 19, 2013

Många barn har större eller mindre svårigheter med att lära sig läsa. När skolan misslyckas med att ge dessa elever rätt stöd kan de negativa följderna bli mycket…

Read More

Sten Svensson: PISA-rapporten en valfråga

torsdag, december 19, 2013

Efter PISA-rapporten har det skrivits många artiklar om orsaker bakom den kraftiga nedgången. Eftersom PISA inte säger någonting om orsaker har det blivit många spekulationer. Alla med intressen…

Read More

Olle Holmberg: Hatet mot progressivismen

måndag, december 16, 2013

De återkommande attackerna mot progressivismen och reformpedagogiken är ett annat sätt att driva kritiken mot den s.k. flumskolan vidare. Håller den gamla Kunskapsrörelsen från 70-talet på att återuppstå?…

Read More

Sten Svensson: De eviga argumenten

måndag, december 16, 2013

I Dagens Nyheter har Maciej Zaremba analyserat den svenska skolkrisens orsaker. Krisen beror på att Sverige har för många oskickliga lärare, skriver Zaremba. Det beror i sin tur…

Read More

Jan Thavenius: Vem kan man lita på?

torsdag, december 12, 2013

OECD ska lämna över en del av PISA-mätningarna till Pearson Education, ett av världens största utbildningsföretag. Det kan leda till en utveckling där utbildning alltmer blir en vara…

Read More

Elisabeth Carlsson: Får alla vara Lucia?

torsdag, december 12, 2013

Skolan ska motverka stereotyp könsmaktsordning och ett genusperspektiv ska genomsyra all pedagogisk verksamhet. Luciafirandet är ett utmärkt tillfälle att diskutera skolans arbete med genusfrågor, skriver Elisabeth Carlsson. (red)

Read More

Sten Svensson: Resurstjuvarna

måndag, december 9, 2013

Skolans marknadsutsättning kostar flera miljarder per år. Resurser för undervisning försvinner till annat som marknadsföring, vinster, räntesnurror, konkurser och till gymnasieskolans överetableringar, skriver Sten Svensson. (red)

Read More

Jan Thavenius: Det är inte bra

onsdag, december 4, 2013

Det är inte bra att svenska elever har allt sämre resultat i PISA-mätningarna. Vad man än tycker om internationella kunskapsmätningar, så är det inte bra (Jan Thavenius: PISA…

Read More

Ingrid Carlgren: Skolpolitikens heliga kor

onsdag, december 4, 2013

PISA-rapporten 2012 visar att svenska 15-åringars kunskaper i matematik, läsförståelse och naturvetenskap fortsätter att försämras och att Sverige har den sämsta resultatutvecklingen av alla OECD-länder. Ingrid Carlgren analyserar…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »