Berg/Andersson/Bostedt/Perselli/Sundh/Wede: Skolans marknadiserade kommunalisering

onsdag, februari 26, 2014

Kommunaliseringen hade med decentraliseringssträvanden att göra (se en tidigare artikel här i S.O.S.). Avsikten var att skolor och lärare i förlängningen skulle få mer av inflytande över arbetet…

Read More

Carl Lindberg: Eleverna kommer bort i skoldebatten

söndag, februari 23, 2014

”Skolsituationen är sannolikt samhällets mest ångestskapande institution” skrev professorn i praktisk filosofi Harald Ofstad på DN-debatt för över 35 år sedan.  Det påståendet finns goda skäl för oss…

Read More

Andreas Fejes och Mattias Nylund: Sätt kunskapsfrågan i centrum i svensk yrkesutbildning!

onsdag, februari 19, 2014

Gymnasiereformen 2011 har delat upp gymnasiet i studieförberedande och yrkesförberedande program, i “teoretiska” och “praktiska” studiegångar. Bakom denna reform finns föreställningen att många elever helst vill slippa “teori”…

Read More

Ulla Berglindh: ”Materien bestämmer varat”

onsdag, februari 19, 2014

Svensk skola är ett elände, säger Pisaresultaten – det har varit månadens snackis i det offentliga rummet. Nu har alla stenar vänts för att förmå de skyldiga att…

Read More

Leif Tjärnstig: Hur ska skolan överleva politiken?

måndag, februari 17, 2014

Under de två senaste mandatperioderna har vi fått vänja oss vid en utbildningsminister som inte bara förordar katederundervisning, håller ordning, låser dörren till senkommande elever, tar av deras…

Read More

Esbjörn Hellström: Skolutveckling baklänges

måndag, februari 17, 2014

I Sveriges riksdag den 17 december 2013 sade skolminister Jan Björklund att svensk skola nu genomgår det största systemskiftet någonsin. Sedan 1500-talets Vasareformation fostras svenska folket i den…

Read More

Ulf P. Lundgren: En liten betraktelse

torsdag, februari 13, 2014

En av de stora tyska filosoferna, jag tror det var Friedrich Hegel, skrev en liten betraktelse om vad som krävs för en säker slutledning. På lördagen hade han…

Read More

Göran Levin: Har Lewin rätt?

onsdag, februari 12, 2014

Så fortsätter debatten om kommunalisering versus förstatligande, nu med bränsle från Leif Lewins utredning, beställd av utbildningsministern med ett märkligt noggrant begränsat utredningsuppdrag (i dessa så stora skolpolitiska…

Read More

Jan Thavenius: Lewins budskap

onsdag, februari 12, 2014

Leif Lewins aktuella utredning om kommunaliseringen av skolan har fått rubriken ”Staten får inte abdikera”. Man får väl tolka det som att det är Lewins huvudbudskap. Det är…

Read More

Lars Ingelstam: Vad är en lärare? Om att tänka rätt i professionsfrågan

söndag, februari 9, 2014

Det upphetsade post-PISA-tankeutbytet har övertygat mig om att nyckeln till förståelse och förbättring av skolan är den intellektuella och kognitiva miljön i det enskilda klassrummet. Denna kan påverkas…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »