Leif Tjärnstig: Lusten, ordningen och lärandet

söndag, mars 30, 2014

PISA-undersökningen upplyser oss om att ordning och trivsel i klassrummet är en betydelsefull faktor för elevernas lärande. Med närmast reflexmässig handlingskraft tillsätts en utredning som ska se över…

Läs mer

Olle Holmberg: Utvärdering till förbannelse

onsdag, mars 26, 2014

Jag har nyligen läst en licuppsats av Helena Sjunnesson med titeln “Bedömning av läsförståelse – och sen då?” Frågan som ställs i titeln är mycket adekvat – för…

Läs mer

Ola Helenius: Makten över skolans innehåll

onsdag, mars 26, 2014

För några år sedan undervisade jag biologistudenter som normalt inte är kända för sin matematikentusiasm. Examinationen var att modellera ett biologiskt fenomen med hjälp av en mjukvara vi…

Läs mer

Per Acke Orstadius: Rädda elever i skolan

måndag, mars 24, 2014

Per Acke Orstadius har ett starkt engagemang för det han kallar “skolsvaga elever”, och hans artiklar har nästan alltid dessa elever i fokus. Men det är svårt menar…

Läs mer

Catarina Player-Koro och Lena Tyrén: BETT show – en kritisk reflektion

onsdag, mars 19, 2014

BETT show (British Educational Training and Technology Show) är en årlig gigantisk tillställning som samlar cirka 40000 personer från 100 länder. Av dessa ska 4000 vara svenska lärare…

Läs mer

SOS om globala utbildningsföretag

onsdag, mars 19, 2014

The One and Only Bett show: Bett show annonserar sig själv som ”the worlds leading learning technology event”. Om detta event kan man läsa i dagens artikel av…

Läs mer

Jan Thavenius: PISA och vetenskapen

söndag, mars 16, 2014

De tidigare artiklarna om PISA följs nu upp med en granskning av vad PISA:s statistik kan användas till och vad den inte kan användas till. Jan Thavenius hävdar…

Läs mer

Jan Thavenius: PISA:s svarta hål

söndag, mars 16, 2014

1900: ”We should not forget that the things outside the schools matter even more than the things inside the schools.” Michael Sadler (1861-1943), professor och ”champion of the…

Läs mer

Svein Sjøberg: OECD/PISA – ”governing by numbers”

torsdag, mars 13, 2014

I sin förra artikel diskuterade Svein Sjøberg vad PISA gör för sorts mätningar. Den följs nu av en artikel där han tar upp frågan om att OECD använder…

Läs mer

Jessica Staaf: Värsta skolan

torsdag, mars 13, 2014

Vi är Värsta skolan. Jo, för så står det i en kvällstidning, Värsta skolan. Hur är den? tänker jag. Hur är den Värsta skolan? Den måste väl ändå…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

S.O.S. på Twitter

KONTAKTA OSS