Andreas Murray: Inför en tvådelad skolpeng

måndag, april 28, 2014

  Inför ett system med en tvådelad skolpeng. En del som fungerar som dagens system och en del som ligger kvar på skolan efter att eleven har lämnat….

Read More

Karl Larsson: Val av betygssystem påverkar lärararbetet

måndag, april 28, 2014

Betygssystemet påverkar hur lärarna arbetar med elevernas lärande. Det relativa betygssystemet hade fokus på vad läraren arbetade med medan dagens mål- och resultatstyrda system har mer fokus på…

Read More

Per Acke Orstadius: Det finns bra och det finns dåligt

torsdag, april 24, 2014

Katederundervisning är bra. Självständigt arbete är dåligt. Skolministern tycker så. Och Skolinspektionen vet. Där har man sett exempel på bra katederundervisning och på dåligt självständigt arbete. Men det…

Read More

Sten Svensson och Mats Wingborg: Björklunds politik är katastrofal för skolan

torsdag, april 17, 2014

Jan Björklund gjorde politisk karriär genom att svartmåla skolan som då var bland de bästa i världen. Men sedan han själv blev ansvarig har det mesta gått fel…

Read More

Göran Levin: Det fria skolvalet

torsdag, april 17, 2014

Det finns en boendesegregation. Den är stor men inte absolut. Den leder till segregerade skolor. Men det finns också skolor med elever som kommer från olika hemförhållanden. Den…

Read More

Göran Levin: Får lärare chansen att jobba med rätt saker?

måndag, april 14, 2014

MUT-projektet från 70-talet syftade till att styra skolans arbete ner på lektionsnivå. Det var ett system som påminner om dagens kravnivåer i läroplaner och betygssystem. Med sådana system…

Read More

Jan Nilsson: Att ta ansvar för sitt lärande

måndag, april 14, 2014

Ibland nämns elevers “eget arbete” och “forskning” som inslag i “progressiv” undervisning. Men ingenting kan vara felaktigare om arbetet inte har med kunskapsutveckling att göra. Här visar Jan…

Read More

Malin Rohlin och Björn Haglund: Varför är fritidshemmet ointressant för forskare och politiker?

torsdag, april 10, 2014

Hur kommer det sig att fritidshemmet som verksamhetsfält röner så lite intresse av skolforskare och skolpolitiker? Kan det handla om status inom akademin? Kan det handla om barnens…

Read More

Peter Emsheimer: Visst är det effektivt med konkurrens!

torsdag, april 10, 2014

De missförhållanden som med jämna mellanrum avslöjas vid privata förskolor och skolor är inga enskilda misstag utan de är en konsekvens av dagens marknadssystem, skriver Peter Emsheimer. (red)

Read More

Jan Thavenius: Vad politikerna kan göra för eleverna?

måndag, april 7, 2014

Efter en strid ström av skolreformer vore det på sin plats om politikerna upptäckte att skolan befolkas av elever och att dessa elever bär med sig samhället utanför…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »