Olle Holmberg: Det var en dröm som susade förbi

måndag, maj 26, 2014

Den andra delen i Olle Holmbergs serie som med utgångspunkt i den fristående Lilla Humfryskolan i Malmö diskuterar arbetet i dagens skola. (red)

Läs mer

Olle Holmberg: Kommunala friskolor – ett politiskt förslag

måndag, maj 26, 2014

I den tredje och sista delen av artikelserien om den fristående Lilla Humfryskolan i Malmö diskuterar Olle Holmberg om kommunala friskolor skulle kunna vara en väg framåt. (red)

Läs mer

Olle Holmberg: Lilla Humfry – den kreativa grundskolan

torsdag, maj 22, 2014

Detta är den första av tre artiklar med utgångspunkt från en friskola i Malmö. S.O.S. behöver fler artiklar som rapporterar från konkret skolverksamhet, så texterna ska också ses…

Läs mer

Göran Levin: Är förstelärare bra tänkt?

måndag, maj 19, 2014

De nya tjänsterna som förstelärare skapar hierarkier i skolans lärararbete och det kan motverka samarbete. Det behövs istället långsiktiga satsningar på forskarutbildade lärare som ges möjligheter till ett…

Läs mer

Malin Ideland och Margareta Serder: Det våras för utbildningen?

torsdag, maj 15, 2014

Det är inte bara i naturen som det våras. Äntligen hörs nu lite hoppfull fågelsång på utbildningsfältet. Men vi får backa lite först. I USA har storskalig mätning…

Läs mer

Ingemar Berglund: Lärarnas frirum hotas

torsdag, maj 15, 2014

Lärarnas arbete upptas alltmer av tester, prov och dokumentation med syftet att möjliggöra extern kontroll. Det har inneburit att lärarnas utrymme för att utöva och vidareutveckla sitt professionella…

Läs mer

Bosse Müller: Ta kontrollen över den digitala tekniken

torsdag, maj 15, 2014

Dagens digitala teknik styr skolans pedagogiska arbete på ett sätt som inte alltid är önskvärt. Men man kan arbeta annorlunda med mer av utforskande och med mer egenproduktion,…

Läs mer

Christer Fritzell: Skolans politiserade kunskapssyn

måndag, maj 12, 2014

PISA mäter inte bara vissa kunskaper utan även engagemang och motivation hos eleverna. Andelen elever som upplever skolan som meningslös har fördubblats sedan PISA 2003. Skolan tycks ha…

Läs mer

Jakob Billmayer: Oordningens möjligheter – en alternativ bild på livet i svenska klassrum

torsdag, maj 8, 2014

I kölvattnet av de dåliga PISA-resultaten som Sverige konfronterades med har ordningen och disciplinen i klassrummet åter hamnat såväl på den politiska som den mediala agendan. En påstådd…

Läs mer

Johan Elmfeldt: Låt våra lärare i Kultur, medier och estetik få fullständig legitimation!

torsdag, maj 8, 2014

År 2001 sjösattes en lärarutbildning som medgav stora friheter för lärosätena att utforma den utifrån egna omvärldsanalyser. I Malmö kunde vi då konstatera att den allt mer påtagliga…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

S.O.S. på Twitter

KONTAKTA OSS