Olle Holmberg: Centerpartiets skolpolitik

söndag, augusti 31, 2014

Det tycks som om de rödgröna partierna kommer att vinna årets val med socialdemokraterna som utpekade regeringsbildare. Den stora frågan är om mandatunderlaget kommer att räcka till en…

Read More

Sten Svensson: Sverigedemokraternas skolpolitik

söndag, augusti 31, 2014

Ett utmärkande drag för Sverigedemokraterna av i dag är att de försöker förändra den bild som allmänheten har av partiet. Sverigedemokraterna härstammar från den öppet rasistiska organisationen Bevara…

Read More

Sten Svensson: Amatören i glashuset

söndag, augusti 31, 2014

I SVT:s partiledarutfrågning i torsdags i förra veckan kom frågan om skolans kommunalisering upp. Utbildningsminister Jan Björklund sa då att många ser problemen med den kommunaliserade skolan. Sedan…

Read More

Jan Thavenius: Socialdemokratins skolpolitik

onsdag, augusti 27, 2014

Socialdemokratin har länge varit en drivande kraft i svensk skolpolitik. Efter ”medelklassens skolreform” i början av 1900-talet som moderniserade svensk skola stod klassamhällets skola på tur. Socialdemokraterna reste…

Read More

Nils Westberg: Skolan och demokratin

onsdag, augusti 27, 2014

Inom arbetarrörelsen, och i det folkparti som en gång var frisinnat, har demokrati och skola alltid hört ihop. Skolan skall fostra demokratiska människor. Det kan inte göras bara…

Read More

Sven-Eric Liedman: Folkpartiets skolpolitik

söndag, augusti 24, 2014

S.O.S. kommer före valet att kommentera de olika partiernas skolpolitik – i en artikel för varje parti – och hoppas att partiföreträdare kan skriva svarsartiklar som vi kan…

Read More

Klas Lindelöf: Ur lag är specialläraren

söndag, augusti 24, 2014

“Specialpedagogexamen och speciallärarexamen har snarlika beskrivningar och det är inte meningen att det bara ska vara några enstaka arbetsuppgifter som skiljer två examina åt”. Det säger Jana Hejzlar,…

Read More

Skolan och politiken

söndag, augusti 24, 2014

Nu börjar Skola och Samhälle att publicera artiklar igen. Det blir en spännande höst. Skolan är det kanske viktigaste politikområdet i årets valrörelse. Alla partier gör utfästelser om…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »