God Jul och Gott Nytt År

torsdag, december 18, 2014

Med Jan Thavenius artikel ”Ut ur ekonomismens järnbur” som publiceras nedan önskar vi en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År! På nyåret återkommer vi med nya…

Läs mer

Jan Thavenius: Ut ur ekonomismens järnbur

torsdag, december 18, 2014

Med utgångspunkt i hur undervisningen i konst och estetik fungerar i skolan diskuterar Jan Thavenius hur man kan komma bort från dagens ekonomistiska syn på skola och kunskap….

Läs mer

Bo Karlsson: Skillnaderna mellan skolor ökar i Stockholm trots behovsstyrda resurser

måndag, december 15, 2014

Trots en ambitiös resursfördelning, vars syfte är att kompensera för elevernas skiftande bakgrund, ökar skillnaderna mellan skolor i Stockholm. Ska skolsegregationen stoppas räcker det inte med enbart behovsstyrda…

Läs mer

Stefan Boden: Rektorssnurren

torsdag, december 11, 2014

Många av dagens skolledare stannar bara några år på jobbet. Varför är rektorsomsättningen så hög? Är det möjligt att ha det pedagogiska och det ekonomiska ansvaret samtidigt med…

Läs mer

Jan-Åke Fält: Avskaffa aktiebolagsskolorna snarast!

måndag, december 8, 2014

Per Kornhalls debattartikel i Skola och Samhälle innehåller flera bra förslag på hur skolan kan reformeras men är otydligt när det gäller privatiseringens effekter, skriver Jan-Åke Fält. (red)

Läs mer

Sten Svensson: Läxhjälp i ett föränderligt politiskt och ekonomiskt landskap

torsdag, december 4, 2014

Ju mer staten subventionerar privat läxhjälp och ju mer resultaten faller, desto större omfattning får läxhjälpen. Samtidigt sänker läxhjälpen skolans legitimitet som kunskapsförmedlare och mycket talar för att…

Läs mer

Skola och Samhälle, Arena idé, ABF Stockholm och tankesmedjan Tiden arrangerar skolpolitisk konferens

måndag, december 1, 2014

Tisdagen 20 januari 2015 kl. 13.00 – 16.30 ABF-huset Stockholm. Program Makten över skolan – Hur kan vi återta skolan som en samhällsbyggande institution? Med utgångspunkt i de senaste…

Läs mer

Ulla Damber och Jan Nilsson: Studiehandledning utan vetenskaplig grund

måndag, december 1, 2014

Studiehandledningen ”En läsande klass” har så stora brister att den riskerar att motverka elevernas läsglädje och läsförståelse, skriver Ulla Damber och Jan Nilsson. (red)

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

S.O.S. på Twitter

KONTAKTA OSS