Lärare satte över 20 000 kryss i digitalt dokumentationsprogram

torsdag, maj 28, 2015

Marie Israelsson varnar för ökad detaljstyrning och kontroll av lärarna som en följd av alla de digitala dokumentationsprogram som används i skolan i dag. (red)

Read More

Christian Arensberg: Är Skolinspektionen rätt myndighet att kvalitetsgranska skolan?

måndag, maj 25, 2015

De juridiska utgångspunkterna styr Skolinspektionens granskningar och leder till att lärare och skolledare kritiseras istället för att peka ut systemfel. Christian Arensberg ifrågasätter om uppgiften att kvalitetsgranska skolan…

Read More

Albin Gripe: Skolverkets ståndpunkt i debatten om betygssystemet innebär en farlig förenkling

torsdag, maj 21, 2015

Skolverkets inställning i betygsfrågan innebär en farlig förenkling. Den hindrar en konstruktiv debatt och den pekar ut den enskilde läraren som ansvarig för problemen, skriver Albin Gripe. (red)

Read More

Jan Thavenius: Formalismens ofantliga skräplast

måndag, maj 18, 2015

Med formalism och abstrakta analysövningar riskerar undervisningen att reduceras till det lätt mätbara. Jan Thavenius fortsätter här sin analys av vetenskaps- och kunskapssyn. (red)

Read More

Jan Thavenius: Hårda tider och kalla fakta

måndag, maj 11, 2015

Kunskap frambringas och används med olika syften i olika sociala sammanhang. Det skriver Jan Thavenius som här diskuterar vetenskaps- och kunskapssyn med anledning av en artikel i Dagens…

Read More

Elisabeth Hultqvist: Uppskruvat tonläge i skoldebatten

måndag, maj 11, 2015

Tankesmedjan Timbros förslag om tvångsförvaltning av skolor, att lärarna ska undantas från lagen om anställningsskydd och att skolor ska övertas av privata aktörer har en förmyndarton som är…

Read More

Ingrid Carlgren: Spelet om skolan fortsätter – eller konsten att undvika analys och debatt

torsdag, maj 7, 2015

OECD-rapporten poängterar behovet av en bred utbildningsreform. Men de svenska politikerna tycker att det som ska göras, det är redan gjort. Men den analysen löser inga problem då…

Read More

Lisa Eklöv: Allt hänger på läraren…?

måndag, maj 4, 2015

I dagens skoldebatt ligger fokus på den enskilde lärarens skicklighet. Men ju mer det handlar om individens skicklighet, desto mindre resurser satsas på att förändra strukturer och system…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »