Betyg på betyg – vad säger forskningen om betygens effekter?

måndag, juni 15, 2015

En forskningsöversikt över betygens effekter för elever, lärare och utbildningssystemet i dess helhet skriven av Christian Lundahl, Alli Klapp, Magnus Hultén och Larissa Mickwitz. (red)

Read More

Sommaruppehåll för S.O.S.

måndag, juni 15, 2015

Nu har Skola & Samhälle sommaruppehåll. Vi återkommer med nya artiklar i slutet av augusti. Om det mot förmodan blir dagar med regn eller åska i sommar så…

Read More

Margareta Serder: Om ett forskningsresultats resa i skoldebatten

torsdag, juni 11, 2015

Det är viktigt att forskningsresultaten sprids och diskuteras i samhälle och media men samtidigt finns det en risk att debatten förenklas och ibland misstolkas resultaten, skriver Margareta Serder….

Read More

Sara Linderoth: Sisters Academy – en kulturrevolution i skolan

torsdag, juni 11, 2015

I höst öppnas dörrarna till ett stort, experimentellt skolprojekt i Malmö. Sara Linderoth, rektor på Backaskolan, har träffat en av initiativtagarna till ett projekt, som rör skolans innersta:…

Read More

Per Kornhall: Systemfel i myndighetsstrukturen skapar problem

måndag, juni 8, 2015

Uppdelningen i olika myndigheter är ett hinder i arbetet med att vända utvecklingen i skolan, skriver Per Kornhall. (red)

Read More

Tomas Selin: Staten styr skolan på alltför många sätt

torsdag, juni 4, 2015

Det är inte mer statlig styrning som behövs. Ge istället lärarna möjligheter att utveckla skolan och yrket, skriver Tomas Selin. (red)

Read More

Christian Lundahl: Är det betygssystemets fel att Sverige underpresterar i PISA?

måndag, juni 1, 2015

Bidrar de detaljerade kunskaps- och färdighetsnivåerna i dagens betygssystem till den fallande kunskapsutvecklingen, undrar Christian Lundahl. (red)

Read More

Roger Bodin: Omöjlig ordning för resursskolor

måndag, juni 1, 2015

Skolinspektionen har tolkat skollagen på ett sätt som riskerar att skapa en monopolzon för de fristående skolor som helt inriktar sig på elever i behov av särskilt stöd….

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »