Nicklas Mörk: Värdeorden i kunskapskraven – läroplanens svarta får

måndag, september 28, 2015

Som en konsekvens av en obefintlig implementering och utbildning av lärare i den dåvarande läroplanens (LPO 94) mål- och kunskapsrelaterade system hade lärarna i grundskolan haft svårigheter att…

Read More

Eva-Lotta Hultén: Bildning är både vägen och målet

onsdag, september 23, 2015

Återkommande hörs röster om att vi måste ställa mer krav i skolan, vi måste sluta dalta med eleverna, de måste förstå att det krävs ansträngning. Det spelar ingen…

Read More

Håkan Wiclander: Framtidens skola kombinerar mångfald och jämlikhet

onsdag, september 23, 2015

Tänk dig att du snart ska bli förälder, men att du inget vet om dina eller ditt blivande barns förutsättningar. Du vet inte om du är nyanländ flykting…

Read More

Sven-Eric Liedman: Vad innebär det att vara kritisk och vad har det med skolan att göra?

måndag, september 21, 2015

”Invandringskritiska partier”. Jag vet inte när ordet först dök upp, men plötsligt fanns det där, i nyhetssändningar, på ledarsidor, i insändarspalter, överallt.

Read More

Olle Holmberg: Bondgården

onsdag, september 16, 2015

För ett par veckor sedan skrev jag en kort text om elevers erfarenheter och dessa erfarenheters roll i undervisningen. Mitt exempel var Ulrika Leimars läsinlärningsmetod, LTG. Här ett…

Read More

Jan Anward: Språklig bildning, 3

onsdag, september 16, 2015

Här kommer Jan Anwards tredje avsnitt i följetongen om “språklig bildning”. Det handlar om hur man lär sig främmande språk. De tidigare avsnitten kan läsas här: 1 och…

Read More

Caroline Liberg m.fl.: Att ta ansvar som läs- och skrivforskare (Svar till Karin Taube m.fl)

söndag, september 13, 2015

Vi riktar ett stort tack till Karin Taube, Ulf Fredriksson och Åke Olofsson för det svar de givit oss på vår artikel i Skola och samhälle: Att lära…

Read More

Karin Taube m.fl: Bokstäverna är en viktig del av att lära sig läsa och skriva! (Svar till Caroline Liberg m.fl)

söndag, september 13, 2015

Caroline Liberg m. flera tar i sin artikel ”Att lära sig läsa och skriva handlar om mer än bokstäver!” publicerad den 27 augusti 2015 i Skola och Samhälle…

Read More

Ilona Rinne: Betygssamtal – en motsägelsefull historia

torsdag, september 10, 2015

– Du har förstört mitt liv! Den här anklagelsen fick jag höra från en besviken elev som jag mötte en gång i ett betygssamtal. Samtalet inleder min avhandling,…

Read More

Jan Thavenius: Skola och samhälle

söndag, september 6, 2015

I Sverige lever 230 000 barn ”under svåra ekonomiska omständigheter”. Fattiga hushåll har ökar från 5 procent 1990 till 12 procent 2012. Enligt OECD är Sverige det land…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »