Karolina Broman: Kemi – varför alltid något dåligt, tråkigt, farligt och svårt?

torsdag, oktober 29, 2015

Om du ber någon ge sin bild av ordet ”kemi” får man ofta till svar att kemi är ett skolämne som är svårt och tråkigt, att kemi och…

Read More

Jan Henning Pettersson: Barn kan lära sig läsa själva – tidigt!

söndag, oktober 25, 2015

En särskild poäng i Olle Holmbergs artikel om Ulrika Leimar är kopplingen till erfarenhetspedagogik. Att läraren i sin läsundervisning utgår från barnets förkunskaper och bygger undervisningen på deras…

Read More

Mats Björnsson: Vad är det för mening med att gå i skolan?

torsdag, oktober 22, 2015

Tänk om allt fler unga människor – framför allt pojkar – slutar att anstränga sig i skolan därför att de inte tror att det lönar sig. Befinner sig…

Read More

Martin Malmström: Den amerikanska mardrömmen

måndag, oktober 19, 2015

No Child Left Behind och Race to the Top är namnen på två stora skolreformer i USA. Common Core är namnet på den nationellt övergripande standardiseringen av de…

Read More

Göte Rudvall: Skolan och den digitala tidsåldern

onsdag, oktober 14, 2015

Göte Rudvall är 90 år. Han har levt med svensk skolutveckling i många år – som lärare, som rektor och skolchef i Österåker, som universitetslektor i Malmö och…

Read More

Sten Svensson: Lägg ner rankinglistorna!

onsdag, oktober 14, 2015

Återigen har en rankinglista över bästa skolkommun publicerats. Denna gång är det Lärarförbundets årliga lista och återigen är det den välmående kranskommunen till Malmö, Vellinge, som hamnar på…

Read More

Anna Jobér: Rosling och vär(l)den

söndag, oktober 11, 2015

En av höstens tongivande debatter kommer väl att bli Hans Roslings ”uppläxning” av en TV-journalist i dansk TV. ”Jag har rätt och du har fel!” sa Rosling bland…

Read More

German Bender: Är det datorernas fel att skolresultaten sjunker?

torsdag, oktober 8, 2015

För en tid sedan rapporterade Ekot i Sveriges Radio att de svenska elever som använder internet och datorer mest är de som presterar sämst i skolan. Detta visar…

Read More

Elvesonpriset

torsdag, oktober 8, 2015

Det är nu dags att nominera skolor, elever, lärare – någon eller några som verkat för skolans bästa i den demokratiska traditionen. Välkomna med förslag! Motivera ditt förslag och…

Read More

Per Kornhall: Hur kan skolor bli bättre på att bli bättre?

söndag, oktober 4, 2015

“Solutionitis”, lösningsfeber, präglar hanteringen av den svenska skolan, menar Per Kornhall. Snabba centrala lösningar som gäller alla. Kort tid för eftertanke. Lärare deltar inte i förberedelserna och tankearbetet….

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »