”Skuggan” får svar

måndag, november 30, 2015

I torsdags publicerade vi en text här i S.O.S. som deklarerade att vi bildar en “skuggkommission” för att hjälpa till att formulera frågor, göra analyser och komma med…

Läs mer

Sten Svensson: Nationalekonomer som inte vet och ledarskribenter som vet

måndag, november 30, 2015

I förra veckan hade Institutet för Näringslivsforskning, IFN, ett seminarium i Stockholm med rubriken ”Skolresultaten sjunker – vem vet varför?” De som skulle svara på frågan var en…

Läs mer

Skola & Samhälles skuggkommission

torsdag, november 26, 2015

Den av regeringen tillsatta Skolkommissionen har fått i uppdrag att lämna förslag som syftar till höjda kunskapsresultat, förbättrad kvalitet i undervisningen och en ökad likvärdighet i skolan. Förslagen…

Läs mer

Jan Thavenius: Född och uppvuxen anställningsbar

måndag, november 23, 2015

Informella meriter från uppväxt- och kamratskapsmiljön betyder mycket för skolframgång och livsmöjligheter men en satsning på formella meriter i skolan sätter inte dessa grundläggande samhällsstrukturer ur spel, skriver…

Läs mer

Magnus Hultén: Var går gränsen? Det är dags att diskutera grunderna i dagens betygssystem

torsdag, november 19, 2015

Att mäta en individs förmåga att fungera i ett samhälle är en komplex sak och rätten att döma ut en individ som icke möjlig att fungera i ett…

Läs mer

Sten Svensson: Nytt namn men ingen ändring av skolpolitiken

torsdag, november 19, 2015

Folkpartiet planerar att byta namn till Liberalerna. En anledning är det dåliga valresultatet i det senaste riksdagsvalet. Folkpartiet gjorde då ett av sina sämsta val någonsin. För att…

Läs mer

Gunnar Berg: Pedagogiskt ledarskap vid vägs ände…?

måndag, november 16, 2015

Det är dags att skrota det oklara begreppet pedagogiskt ledarskap och istället beskriva skolledarnas yrkesroll i hela dess vidd, skriver Gunnar Berg. (red)

Läs mer

Peter Johansson: En skolpolitikers bekännelse

måndag, november 16, 2015

Jag är fritidspolitiker och drivs likt alla fritidspolitiker av en vilja att förändra samhället. Det är därför vi valt att lägga stora delar av vår fritid på just…

Läs mer

Ingrid Carlgren: Tänk om…. (den ’nya kunskapsskolan’ inte är en kunskapsskola)

torsdag, november 12, 2015

Det finns en risk att de nya läro- och kursplanerna är dysfunktionella och att de inte leder till verklig kunskap, skriver Ingrid Carlgren. (red)

Läs mer

Tor Nitzelius: Förslag om insyn i fristående skolor ej heltäckande

måndag, november 9, 2015

Utredningsförslaget är ett  steg åt rätt håll men en viktig rättighet saknas i utredningen, skriver Tor Nitzelius. (red)

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

S.O.S. på Twitter

KONTAKTA OSS