Stefan Bodén: Elvesonpriset för demokratiarbete i gymnasiesärskolan

måndag, december 21, 2015

Årets Elvesonspris går till Elvira Kinbom som arbetar på gymnasiesärskolan vid Fredrika Bremergymnasierna i Haninge. (red)

Läs mer

SOS:s Skuggkommission. Per Acke Orstadius: En förlegad pedagogik

torsdag, december 17, 2015

Att gå tillbaka till katederundervisning är ingen lösning på skolans problem. Lärarrollen behöver istället utvecklas åt ett håll som inspirerar, motiverar och vägleder eleverna, skriver Per Acke Orstadius….

Läs mer

SOS:s Skuggkommission. Mats Björnsson: Hur är det med arbetsron i våra klassrum?

måndag, december 14, 2015

  Många elever upplever arbetsklimatet och arbetsron som ett problem i skolan. En fråga som vi måste kunna diskutera utan de ideologiska skygglappar som omger den, skriver Mats Björnsson….

Läs mer

Carl Lindberg: Skolan prioriteras inte i klimatarbetet

torsdag, december 10, 2015

Den förra borgerliga regeringen satsade inte på skolan i klimatarbetet och den nya rödgröna regeringen verkar fortsätta den politiken, skriver Carl Lindberg.(red)

Läs mer

SOS:s Skuggkommission. Ingrid Carlgren: Om läraryrket vore en profession

måndag, december 7, 2015

Lärarutbildningen är en nyckelfråga för skolan och lärarna. Det behövs särskilda lärarutbildningsfakulteter för att utveckla den forskning som är nödvändig för att stärka professionens kunskapsbas, skriver Ingrid Carlgren….

Läs mer

SOS:s Skuggkommission. Sten Svensson: En skola för alla har blivit en skola för de välutbildade

torsdag, december 3, 2015

Den svenska skolan är skräddarsydd för barn till välutbildade men den missgynnar elever som inte har en studietradition i hemmet, skriver Sten Svensson. (red)

Läs mer

Vill du delta i Skola & Samhälles skuggkommission?

torsdag, december 3, 2015

Skola och Samhälle inbjuder alla att medverka med artiklar till vår skuggkommission. Särskilt välkommet är det med bidrag från den dagliga verksamheten i skolan, i lärarutbildningen och i…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

S.O.S. på Twitter

KONTAKTA OSS