Skuggan – Jan Thavenius: ”Professionen ska leda skolutvecklingen”

torsdag, januari 28, 2016

Det här är den tredje artikeln om OECD:s granskning av svensk skola och organisationens förslag till förbättringar. Rubriken är ett direkt citat från vad skolministern sagt: “professionen ska…

Read More

Sten Svensson: Därför fungerar inte den fria konkurrensen inom skolan

torsdag, januari 28, 2016

Det är själva idén om att konkurrera om elever som leder till segregation, skriver Sten Svensson (red)

Read More

Seminarieserie: En gemensam skola för bildning och demokrati

måndag, januari 25, 2016

En seminarieserie på ABF våren 2016. Seminarierna arrangeras av ABF i samverkan med S.O.S. (Skola och samhälle), Nätverket för en likvärdig skola och skolgruppen i Gemensam Välfärd. Plats:…

Read More

Skuggan – Lennart Malmström: ett gräsrotsinlägg om lärare och lärande

måndag, januari 25, 2016

Lennart Malmström, som varit lärare och skolledare i hela sitt yrkesliv, försöker här skapa reda i diskussionen om hur undervisning kan gå till och hur en bra lärare…

Read More

Skuggan – Per Kornhall: De små berättelsernas sprängkraft

torsdag, januari 21, 2016

Jag tycker det finns en liten skillnad i skoldebatten nu mot bara för några år sedan. Det är fler lärare som syns i debatten i våra tidningar och…

Read More

Skuggan – John L. Rudolph: Experimentell och evidensbaserad forskning om skolan – en återvändsgränd?

torsdag, januari 21, 2016

Experimentell och evidensbaserad skolforskning efterfrågas av starka röster i den svenska skoldebatten. Mer skattepengar satsas också på denna typ av forskning. Men vad kan vi vänta oss för…

Read More

Skuggan – Olle Holmberg: Vafför gör vi på dette viset?

söndag, januari 17, 2016

Så här menar OECD att den svenska skolan ska förändras. Denna artikel diskuterar kapitel 2 i rapporten, “Promote quality with equity across Swedish schools”. (red)

Read More

Sten Svensson: Så sprids oklarhet och förvirring i skoldebatten

söndag, januari 17, 2016

”Gör en utredning som visar att vår politik är den rätta” Ungefär med det innehållet berättades en historia i den kommunala förvaltningen i Göteborg under 80-talet. Historien handlade…

Read More

Skuggan – Skolkommissionen och OECD

onsdag, januari 13, 2016

Skolkommissionen ska lära av OECD:s granskning av svensk skola. Det är anledningen till att Skuggkommissionen publicerar några artiklar om OECD och dess rapport. OECD som stammar från 60-talet…

Read More

Skuggan – Jan Thavenius: Två råd till Skolkommissionen

onsdag, januari 13, 2016

Nu inleds vårens publicering av artiklar inom ramen för Skuggkommissionen, det arbete i S.O.S. som ska ska ge råd  och förslag till Skolkommissionen och regeringen inför den aviserade…

Read More

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Malin Tväråna
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Janna Lundberg
Gunnlaugur Magnússon
Hanna Sjögren
Ola Uhrqvist

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

KONTAKTA OSS

    Translate »