Anders Jönsson: Bedömningsreformen som kom av sig…

måndag, maj 30, 2016

I forskningen diskuteras förekomsten av ”pseudo-formativ bedömning”, ett sätt att arbeta som påminner om formativ bedömning, men som inte är formativ bedömning ”på riktigt”. skriver Anders Jönsson. (red)

Läs mer

Sten Svensson: Vinden vänder

torsdag, maj 26, 2016

Den senaste tiden har alltfler ifrågasatt aktiebolag och vinster i det svenska skolsystemet. I början av maj skrev de båda ministrarna Ardalan Shekarabi och Aida Hadzialic en debattartikel…

Läs mer

Per Kornhall: Skolkommissionen – bättre än förväntat

torsdag, maj 26, 2016

Skolkommissionens delrapport innehåller flera bra förslag men den har också brister, skriver Per Kornhall. (red)

Läs mer

Roger Bodin: Skolan en spegelbild av tidsandan

måndag, maj 23, 2016

Skolan har blivit en privat angelägenhet och den är inte längre en institution med uppgiften att bygga det goda samhället, skriver Roger Bodin. (red)

Läs mer

Sten Svensson: Svaga analyser av Skolkommissionen

torsdag, maj 19, 2016

Analysen av skolans marknadsutsättning, skolans styrning och Björklunds alla förändringar är tunn eller saknas helt i Skolkommissionens delrapport, skriver Sten Svensson. (red)

Läs mer

Ingrid Carlgren: Den fåfänga drömmen om tydlighet

måndag, maj 16, 2016

Ju tydligare krav det är i kursplaner och betygskriterier desto mer sjunker kunskapsresultaten. Det är inte mer tydlighet skolan behöver utan en större tillit till lärarnas förmåga att…

Läs mer

Skuggan – Gunnar Berg: Skolan som institution – en hörnpelare i samhället!

torsdag, maj 12, 2016

Skolans funktion som en samhällsbyggande institution försvåras eller omöjliggörs när den blir marknadsstyrd, skriver Gunnar Berg. (red)

Läs mer

Eva-Lotta Hultén: Andreas Schleicher förespråkar ”flum” i skolan

måndag, maj 9, 2016

Andreas Schleicher, OECD:s utbildningschef och ansvarig för Pisa, har en mycket mer nyanserad syn på skolan än vad som framkommit i debatten, skriver Eva-Lotta Hultén. (red)

Läs mer

Roger Bodin: Lärarassistenter får inte leda till ökad undervisningstid för lärarna

måndag, maj 9, 2016

Lärare har en pressad arbetssituation. Arbetsuppgifterna har ökat rejält. Mängden administrativa arbetsuppgifter leder i många fall till stress och sjukdom. Något måste göras, det är uppenbart. Detta är…

Läs mer

Lars-Åke Dahlqvist: Garanterat flumfri kunskapsvätska

söndag, maj 1, 2016

Textförflyttning eller exkursioner ute i naturen. Lars-Åke Dahlqvist reflekterar över dagens skolverklighet och funderar på hur det skulle kunna vara. (red)

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

S.O.S. på Twitter

KONTAKTA OSS