Skuggan – Olle Holmberg & Jan Thavenius: Levande demokrati

torsdag, september 29, 2016

Skolan viktiga roll för demokratin och samhällsutvecklingen behöver diskuteras betydligt mer än i dag, skriver Olle Holmberg och Jan Thavenius. (red)

Läs mer

Skuggan – Ingrid Carlgren: Staten och lärarprofessionen

måndag, september 26, 2016

Sverige har en lång tradition av att styra skolan centralt och det har hindrat läraryrket att utvecklas till en verklig profession. Nu riskerar Skolkommissionen att fortsätta på den vägen, skriver Ingrid Carlgren….

Läs mer

Sten Svensson: Förslag om vinsttak löser inga problem

måndag, september 26, 2016

Enligt uppgifter i olika medier kommer Ilmar Reepalus utredning om vinster i välfärden att föreslå en gräns för hur stor vinst ett välfärdsföretag får ta ut. Ett vinsttak…

Läs mer

Sten Svensson: Historielöst och okunnigt om grundskolan

torsdag, september 22, 2016

Professor Inger Enkvist har inga fakta som styrker hennes påstående att det är införandet av grundskolan som orsakat dagens fallande skolresultat, skriver Sten Svensson. (red)

Läs mer

Per Höjeberg: Den svenska lärarkåren, nazismen och sovjetkommunismen 1933-1945.

söndag, september 18, 2016

Vilken ställning tog de svenska lärarna till nazismen och sovjetkommunismen under 1930- och 40-talen? Per Höjeberg har studerat lärarnas historia och beskriver deras ställningstaganden. (red)

Läs mer

Skuggan – Olle Holmberg & Jan Thavenius: Professionen ska leda skolutvecklingen

torsdag, september 15, 2016

Holmberg och Thavenius fortsätter att kritiskt granska OECD:s rapport om den svenska skolan. (red)

Läs mer

Stöd Skola och Samhälle

torsdag, september 15, 2016

Sedan starten 2010 har nättidningen Skola och Samhälle varit ett kritiskt alternativ i skoldebatten. Skola och Samhälles artiklar har varit ett alternativ och ett komplement till den skoldebatt…

Läs mer

Jon Smidt: For en radikal estetikk i morsmålsfaget

måndag, september 12, 2016

Vilken plats ska undervisning om teatertexter, filmer, historiska skrifter, brev, TV-reportage etcetera, ha i skolan? Jon Smidt vill lyfta fram allt som bidrar till kulturskapandet i skola och…

Läs mer

Roger Bodin: Ljusning för lärarna

måndag, september 12, 2016

I senaste numret av Lärarförbundets tidning finns en längre intervju med ordföranden för Lärarnas Riksförbund, Åsa Fahlén. I intervjun öppnar hon för ett bredare och närmare samarbete med…

Läs mer

Elvesonpriset

måndag, september 12, 2016

Det är nu dags att nominera skolor, elever, lärare – någon eller några som verkat för skolans bästa i den demokratiska traditionen.

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

S.O.S. på Twitter

KONTAKTA OSS