Pär Isling Poromaa: Skolans materiella förutsättningar – en förbisedd ojämlikhet

torsdag, september 8, 2016

Skolornas fysiska resurser och utrustning är mycket viktiga och skolpolitiken måste i större grad kompensera för elevernas och närområdets olika förutsättningar, skriver Pär Isling Poromaa. (red) .

Läs mer

Roger Bodin: Fler lektioner

torsdag, september 8, 2016

I sitt sommartal i Vasaparken i Stockholm den 21 augusti anslöt sig Stefan Löfven till den uppfattning som Anna Kinberg Batra och Gustav Fridolin gett uttryck för tidigare…

Läs mer

Skuggan – Ingrid Carlgren: Staten och kapitalet

måndag, september 5, 2016

Skolkommissionens förslag innebär större inflytande för staten samtidigt som den marknadiserade skola får fortsätta som förut, skriver Ingrid Carlgren. (red) 

Läs mer

Skuggan – återblick och avstamp inför hösten

måndag, september 5, 2016

Nedan följer några teman i det som skrevs under rubriken Skuggan i våras. Vi hoppas detta kan bilda avstamp inför höstens fördjupade och kompletterande debatt här på SOS.

Läs mer

Arbetet med ”Skuggan” fortsätter

torsdag, september 1, 2016

I början av 2017 kommer Skolkommissionen med sin slutrapport. Det innebär att Skola och Samhälles arbete med ”Skuggkommissionen” kommer att fortsätta under hösten för att avslutas i december.

Läs mer

Skuggan – Olle Holmberg & Jan Thavenius: OECD – vår politiska överrock

torsdag, september 1, 2016

I Skolkommissionens direktiv står att kommissionen ska utgå från den granskning som OECD gjort av den svenska skolan. Olle Holmberg och Jan Thavenius analyserar OECD-rapporten. (red)

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

S.O.S. på Twitter

KONTAKTA OSS