Sten Svensson: Familjebakgrunden har fått ökad betydelse

måndag, oktober 31, 2016

Skolans kompensatoriska förmåga har drastiskt försämrats och betydelsen av föräldrarnas utbildningsbakgrund har ökat, skriver Sten Svensson. (red)

Läs mer

Eva-Lotta Hultén: Den svartvita skoldebatten

torsdag, oktober 27, 2016

Skoldebatten är en ofta förenklad, polariserad och lider dessutom av historielöshet, skriver Eva-Lotta Hultén. (red)

Läs mer

Mats Norrstad: Vagt och otydligt av Skolkostnadsutredningen

måndag, oktober 24, 2016

Skolkostnadsutredningen svarar inte på frågan hur kommuner ska få ett “avgörande inflytande” över nyetableringar av friskolor som drivs i vinstsyfte, skriver Mats Norrstad. (red)

Läs mer

Sten-Bertil Olsson: Prissättningen på skolmarknaderna fungerar inte

torsdag, oktober 20, 2016

Dagens modell för att fastställa nivån på skolpengen fungerar inte utan ett nytt regelsystem behövs, skriver Sten-Bertil Olsson. (red)

Läs mer

Skuggan – Anders Ivarsson Westerberg: Behövs Skolinspektionen?

måndag, oktober 17, 2016

Skolinspektion ska bidra till att öka skolors kvalitet och främja goda skolresultat. Men Anders Ivarsson Westerberg ifrågasätter om Skolinspektionens verksamhet leder till dessa mål. (red)

Läs mer

Magnus Hultén: Därför måste vi värna 1990-talets pedagogiska idéer

torsdag, oktober 13, 2016

1990-talets pedagogiska idéer har givit oss verktyg att tänka nytt kring inlärning och skola och de ska värnas, inte förkastas, skriver Magnus Hultén. (red)

Läs mer

Gunnar Berg: Pedagogiskt ledarskap vid vägs ände..?

måndag, oktober 10, 2016

Skolledarna verkar i ett korstryck från alla med intressen i skolan. Gunnar Berg fortsätter och fördjupar sin analys av skolledarnas arbete. (red)

Läs mer

Skuggan – Ingrid Carlgren: Undervisning och läroplanernas janusansikte

torsdag, oktober 6, 2016

Kriterierna för att bedöma elevernas kunskaper, formulerade som kunskapskrav, har alltmer kommit att betraktas som de kunskaper eleverna ska lära sig sig, skriver Ingrid Carlgren. (red

Läs mer

Skuggan – Sten Svensson: Skolkommissionens konsensustänkande riskerar att sopa viktiga frågor under mattan

måndag, oktober 3, 2016

Skolkommissionen måste  analysera Alliansens skolpolitik om de ska nå sina mål om att höja kunskapsresultaten och förbättra likvärdigheten, skriver Sten Svensson. (red)

Läs mer

Roger Bodin: Kommunernas vetorätt och skolpengen debatteras

måndag, oktober 3, 2016

Lärarnas Tidning redovisar i sitt senaste nummer att drygt hälften av alla nya friskoletillstånd beviljades av Skolinspektionen mot kommunens vilja under åren 2012 till 2015. Även borgerligt styrda…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

S.O.S. på Twitter

KONTAKTA OSS