Eric Cardelus: pojkar som checkar ut från läsningen och bildningen

torsdag, september 28, 2017

I takt med att samhället ställer allt högre krav på utbildning ökar klyftorna. Ett utanförskap som tycks gå i arv och främst drabba män. Och som förstärks av oss…

Läs mer

Cilla Dalén: Ge skolbiblioteken ett läsfrämjande uppdrag

måndag, september 25, 2017

Skolbiblioteken bör ges en mer aktiv roll i utveckling av läskultur bland barn och ungdomar. Detta bör skrivas in i skolans styrdokument, menar Cilla Dalén. (red.)

Läs mer

Sarah Rangstrand Hjort: Betygssystemet fungerar inte för elever som ligger långt ifrån godkänt

torsdag, september 21, 2017

Vad händer när betygskraven krockar med lärarens uppfattning om hur undervisning bör bedrivas? Lärare bör ges ökade möjligheter till professionellt grundade bedömningar, det gäller i synnerhet i arbetet med elever långt…

Läs mer

Anne-Marie Körling: Jag har hittills inte träffat någon elev som inte vill lära sig att läsa

måndag, september 18, 2017

Skillnader i läsförmåga mellan elever är en av skolans stora utmaningar. De beror på att alla elever inte ges möjlighet att utveckla denna förmåga i tid, menar Anne-Marie Körling….

Läs mer

Per Acke Orstadius: I väntan på den pedagogiska forskningen

måndag, september 18, 2017

Pedagogiska forskare bör i högre utsträckning ägna sig åt att söka svar på frågor om elevers lärande, menar Per Acke Orstadius. (red.)

Läs mer

Jan Nilsson: Läsforskning och kommersiella intressen

torsdag, september 14, 2017

Var går gränsen för hur forskningen kan stödja ett läromedel, det frågar sig Jan Nilsson. Han tycker gränsen har passerats när det gäller läromedlet ABC-klubben. (red.)

Läs mer

Emma Persson: Lärarens fokus – Skolverket eller eleven?

måndag, september 11, 2017

Det finns en motsägelsefullhet i lärares uppdrag. Den starka styrningen av lärares arbete motverkar lärares möjligheter att möta eleverna där de befinner sig, menar Emma Persson. (red.) 

Läs mer

Magnus Hultén: Reformeras vi till tystnad?

torsdag, september 7, 2017

Det finns forskare som menar att vi lever i reformernas tidevarv. Och som ifrågasätter syftena med dessa reformer. De menar att många utbildningsreformer snarare förstärker rådande skolkultur än möjliggör förändring. (red.)

Läs mer

Johan Wickström: I väntan på utbildningsrevolutionen

torsdag, september 7, 2017

Vad gör evidens, diagnoser, checklistor och tvärsäkra sanningar med undervisningen och mötet med eleverna? Johan Wickström betraktar och längtar bort. (red.)

Läs mer

Christian Lundahl och Margareta Serder i S.O.S-podden: Utvalda sanningar i skoldebatten

måndag, september 4, 2017

Hur används forskning i den politiska och mediala skoldebatten? Vilken typ av forskning är det som får komma till tals och vad får det för konsekvenser för vad…

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

S.O.S. på Twitter

KONTAKTA OSS