Maria Jarlsdotter: Så kan vi få fler att vilja arbeta i skolan

torsdag, februari 15, 2018

Vill vi på allvar få fler intresserade av att bli lärare? I så fall måste vi ta itu med kundtänkande, lappa-och-lagapolitik, orimliga krav på individualisering och idén om att…

Läs mer

Bosse Bergstedt: Därför behövs pedagogik

måndag, februari 12, 2018

Bosse Bergstedt har varit med om att bygga upp en forskarmiljö kring posthumanistisk pedagogik. Han ger här sin syn på utvecklingen inom skola och samhälle, och varför den pedagogiska…

Läs mer

Leif Mathiasson: Replik till Jaara Åstrand

måndag, februari 12, 2018

Leif Mathiasson ger här sitt svar på Johanna Jaara Åstrands tidigare införda replik, i debatten om Lärarförbundets redaktionspolicy. (red).

Läs mer

Jan Lenander: Mer realism i lärarutbildningen

måndag, februari 12, 2018

Konstruktivismens dominans på lärarutbildningen måste brytas. Liksom det kompakta motståndet mot realismen. Vägen fram är att betona hur dessa både idériktningar kan samverka för en bättre undervisning. (red.)

Läs mer

Johanna Jaara Åstrand: Svar till Leif Mathiasson

torsdag, februari 8, 2018

Lärarförbundets ordförande Johanna Jaara Åstrand svarar på Leif Mathiassons kritik i S.O.S. förra veckan mot förbundets publicistiska arbete. (red.)

Läs mer

Johannes Westberg och Johan Prytz: Farliga föreställningar präglar debatt om skolan

torsdag, februari 8, 2018

Flera av de förklaringar till skolans problem som givits i debatten bygger på felaktiga föreställningar om hur skolan fungerar och kan knappast bidra till att lösa skolans problem. Det…

Läs mer

Johannes Westberg: 15 riktlinjer för den offentliga debatten om skolan

torsdag, februari 8, 2018

Låt oss undvika att producera historiska myter om hur skolan fungerar, för skolans bästa. Johannes Westberg ger några råd till de som vill bidra till en mer konstruktiv…

Läs mer

Ingrid Carlgren: Alternativa fakta om skolan- om kunskapssynen och vem som är expert

måndag, februari 5, 2018

Vad får Åsa Wikforss, som skrivit en angelägen och skarp bok om kunskap, att falla på eget grepp i kapitlet om skolan? Det frågar sig Ingrid Carlgren och…

Läs mer

Ulla Berglindh: Flickskolan – i tiden, från tiden, genom tiden

torsdag, februari 1, 2018

Flickskolan var en flerhundraåriga skolform som gick i graven med grundskolans införande. Dess arbetssätt, mål och kursplaner glömdes bort, men är högaktuella i dessa PISA-tider, menar Ulla Berglindh.  (red.)

Läs mer

Leif Mathiasson: Lärarförbundets nya tidningspolitik – en sorglig historia

torsdag, februari 1, 2018

Kommunikationsavdelningen ges inflytande över det publicistiska arbetet i Lärarförbundets nya tidningspolitik. Den riskerar att skapa åsiktskorridorer och är ett hot mot en fri och självständig fackförbundspress menar Leif Mathiasson….

Läs mer

SKOLA OCH SAMHÄLLE

WEBBTIDSKRIFT
ISSN 2001-6727

REDAKTÖRER
Magnus Erlandsson
Sara Hjelm
Magnus Hultén
Malin Ideland
Anders Jönsson
Björn Kindenberg

E-POST
redaktionen@skolaochsamhalle.se

© COPYRIGHT
Skola och Samhälle

ISSN 2001-6727

S.O.S. på Twitter

KONTAKTA OSS